Wateroverlast

Wateroverlast is op verschillende plaatsen in Nederland een bekend en steeds vaker voorkomend probleem. De riolering kan het water niet voldoende en op tijd afvoeren, waardoor regen- en grondwater blijft staan in de tuinen of op straat. Door de hoge grondwaterstand kan er water in kelders optreden.

Tijdelijke oplossing

Wij doen ons best om de problematiek op te lossen. Op diverse plekken treffen wij noodmaatregelen. Een noodmaatregel kan zijn dat we een pomp plaatsen om het overtollige water weg te pompen of een straatkolk bij te graven als dat mogelijk is.

Structurele oplossing

We kijken welke woongebouwen te maken hebben met wateroverlast en waar, in en om het woongebouw, de problemen zich precies voordoen. Helaas duurt het langer voordat er een structurele oplossing gevonden is. Hiervoor moeten wij onder meer in overleg met de gemeente. Vervolgens bepalen we welke acties hieruit volgen.

Meer weten?

Wat doet de gemeente Rotterdam

Op de website van de gemeente Rotterdam vindt u meer over dit onderwerp.
Rotterdam.nl

Wat doet de gemeente Den Haag

Op de website van de gemeente Den Haag vindt u meer over dit onderwerp.
Denhaag.nl