Als uw klacht een geschil wordt

Ons doel is altijd u een passende behandeling te bieden voor uw klacht. Maar soms lukt het niet een vergissing recht te zetten of kunt u zich niet vinden in de door ons voorgestelde oplossing. Dan groeit een klacht uit tot een geschil.

U kunt dan de Geschillencommissie inschakelen. Deze commissie is er voor al onze huurders en kopers die een klacht hebben, maar er samen met ons niet uitkomen. Om uw geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen, moet u een geschillenformulier indienen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het indienen en afhandelen van een geschil door de Geschillencommissie.

Wat doet de Geschillencommissie voor u

Meer weten?

Klacht doorgeven

Vindt u dat we u niet voldoende of op de juiste manier hebben geholpen? Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenformulier
Geschil over Warmtewet

Er is een onafhankelijke Geschillencommissie actief waar u met klachten over de warmtewet terecht kunt.

Meer over de geschillencommissie
Schade door werkzaamheden

Hebben wij schade veroorzaakt door werkzaamheden? U kunt een schadeclaim bij ons indienen.

Schadeclaim indienen