Uitzondering huurverhoging 2019 in Rotterdam

Dit jaar kiezen wij ervoor om de huur voor bepaalde groepen huurders in Rotterdam niet te verhogen. Deze mogelijkheid op vrijstelling van de huurverhoging bieden wij alleen dit jaar. Iedereen die in aanmerking kan komen voor deze regeling ontvangt van ons bericht per e-mail of per brief.

Voor welke huurders verhogen wij de huur niet?

U komt in aanmerking voor de regeling als u gebruikt maakt van één van de volgende voorzieningen:

  • U heeft een bijstandsuitkering.
  • U heeft in 2018 of 2019 tegen gereduceerd tarief (€ 5,-) een Rotterdampas gekocht.

Hoe geeft u toestemming?

Of wij uw huur dit jaar verhogen hangt dus af van uw inkomen. Wij weten niet hoe hoog uw inkomen is. De gemeente Rotterdam kan voor ons toetsen of u gebruik maakt van een van bovengenoemde voorzieningen. Daarvoor heeft de gemeente uw gegevens nodig. Alleen met uw toestemming mogen we uw gegevens delen met de gemeente.

Klik op onderstaande knop om direct het online toestemmingsformulier in te vullen. U kunt tot 1 maart 2019 reageren.

Ga naar formulier Toestemming inkomenstoets

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij geven uw gegevens door aan de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam controleert of u voldoet aan de voorwaarden om dit jaar geen huurverhoging te krijgen. De gemeente Rotterdam geeft alleen aan ons door of u voldoet aan deze voorwaarden, dus een ‘ja’ of een ‘nee’.

Wat is de reden voor deze regeling?

Met deze vrijstelling van de huurverhoging willen de Rotterdamse woningcorporaties voorkomen dat huurders onnodig in financiële problemen komen door hoge huurlasten.

Wanneer hoort u of u in aanmerking kom voor de uitzondering?

Eind april ontvangt u van ons weer een brief: de jaarlijkse huurverhogingsbrief. In deze brief leggen wij uit of en zo ja, hoeveel huurverhoging u krijgt.

Geen bijstandsuitkering of Rotterdampas tegen gereduceerd tarief, maar wel een laag inkomen?

U kunt ook in aanmerking komen voor vrijstelling van de huurverhoging 2019 als u geen gebruik maakt van bovenstaande voorzieningen, maar wel een laag inkomen heeft - en in Rotterdam woont. Bijvoorbeeld als u alleen een AOW- of WIA-uitkering heeft. Dit kunnen wij ons op dit moment helaas niet toetsen. Bij de brief over de jaarlijkse huurverhoging leest u wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de huurverhoging.