ROTTERDAM – TWEEBOSBUURT

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. Maar de Tweebosbuurt is ook een van de buurten met de meest dringende problematiek van Rotterdam en veel verouderde woningen. De buurt staat daarom aan de vooravond van een verandering. De komende jaren willen we samen met de gemeente de Tweebosbuurt vernieuwen.

Verenigde Naties stellen vragen over wijkvernieuwing Tweebosbuurt

De VN wil een goed beeld krijgen van de situatie. We beantwoorden hun vragen om een juist en volledig beeld te geven. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht.

Grote opgave

De vernieuwing van de Tweebosbuurt betreft de sloop van ongeveer 588 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 524 huurwoningen van Vestia. Dat is een grote opgave. Om bewoners de mogelijkheid te geven terug te keren naar de buurt, realiseren we samen met de gemeente 137 nieuwe sociale huurwoningen. Daarnaast renoveren we 101 woningen die beschikbaar blijven in de sociale huur.

Vernieuwing noodzakelijk

Het aantal woningen dat we gaan slopen is fors en voor veel bewoners is dit een ingrijpende boodschap. Toch is de vernieuwing in de Tweebosbuurt noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Niets doen leidt naar verwachting tot problemen in de wijk en een verslechterd imago. De totale aanpak van de buurt neemt meerdere jaren in beslag.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De plannen van een gemengd aanbod in de Tweebosbuurt passen binnen de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de (gemeentelijke) woonvisie. Deze hebben tot doel te komen tot een kwalitatief goede woonwijk. Vestia en de gemeente verdienen niet aan deze plannen. Zoals elke herstructurering met sociale huurwoningen zijn er bijdragen van Vestia, de gemeente en het Rijk nodig.

Bewoners

In de zomer van 2018 hebben wij de bewoners van de Tweebosbuurt geïnformeerd over de plannen. De bijeenkomsten waren kleinschalig georganiseerd. Naast een dagelijks spreekuur in het kantoor aan de Hilledijk hebben we nieuwsbrieven gestuurd. Alle bewoners hebben gelegenheid gehad voor een of meerdere huisbezoeken. De Rotterdamse gemeenteraad heeft op 29 november 2018 ingestemd met de sloop van de woningen in de Tweebosbuurt. Alle bewoners die daarvoor in aanmerking kwamen hebben een stadsvernieuwingsurgentie gekregen. We hebben van alle bewoners de huurovereenkomst per 1 januari 2020 opgezegd.

Stadsvernieuwingsurgentie

Met een stadsvernieuwingsurgentie kunnen bewoners zelf met voorrang zoeken naar een nieuwe woning. Dit kan via Woonnet Rijnmond. De stadsvernieuwingsurgentie geldt niet voor vrije sector woningen. Deze woningen zijn te vinden via Woonnet Rijnmond of bij particuliere verhuurders. Natuurlijk helpen onze woonbegeleiders waar nodig. De urgentie geldt tot de datum van de sloop.

Directe bemiddeling

Wij bieden alle bewoners van de Tweebosbuurt via directe bemiddeling woningen in de buurt aan, maar ook in alle andere wijken van Rotterdam. De samenstelling van het huishouden en het inkomen bepalen bepalen of een woning passend is. Bij de volgorde van aanbieden houden we rekening met hoe lang iemand in de huidige woning woont.

Passend toewijzen

Wij bieden een woning aan die wettelijk past bij de situatie van bewoners. Bewoners hebben geen recht op precies eenzelfde woning als waar zij nu wonen. Wel op een woning die past bij de huidige levenssituatie. Wij kijken bijvoorbeeld naar het inkomen en het aantal personen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een woning, maar krijgen daarbij alle hulp die nodig is. Hiervoor kunnen ze reageren via Woonnet Rijnmond met de urgentieverklaring voor een sociale huurwoning. Of via Woonnet Rijnmond en particuliere verhuurders voor een vrije sectorwoning.

Planning

Renovatie: vanaf najaar 2020
Slopen woningen: vanaf april 2021
Realisatie: 2021-2025

De plannen

In de Tweebosbuurt worden 588 woningen en bedrijfsruimten gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen:

  • 137 nieuwe sociale huurwoningen;
  • 101 vrije sector huurwoningen;
  • 143 vrije sector koopwoningen.
  • Er worden 101 sociale huurwoningen gerenoveerd.

Bent u bewoner en wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Klik op de knop lees meer, om in te loggen met uw Vestia account of om direct een account aan te maken.

Lees meer