ROTTERDAM – TWEEBOSBUURT

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt; multicultureel, jong, levendig. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. Toch is Tweebosbuurt ook een van de buurten met de meest dringende problematiek van Rotterdam met veel verouderde woningen. De buurt staat daarom aan de vooravond van een verandering. De komende jaren willen we samen met de gemeente de Tweebosbuurt vernieuwen.

Grote opgave

De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt. Dat is een grote opgave. Om de impact op het sociale woningaanbod zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven 90 woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.

Vernieuwing noodzakelijk

Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Bent u bewoner en wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Klik op de knop lees meer, om in te loggen met uw Vestia account of om direct een account aan te maken.

Lees meer