Rotterdam - Tweebosbuurt: 137 sociale huurwoningen Blok S

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. De buurt staat aan de vooravond van een verandering. De komende jaren vernieuwen we samen met de gemeente de Tweebosbuurt.

Grote opgave

De vernieuwing van de Tweebosbuurt betreft de sloop van ongeveer 588 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 524 huurwoningen van Vestia. Daarvoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen: 137 sociale huurwoningen, 101 vrijesectorhuurwoningen en 143 vrijesectorkoopwoningen. Ook renoveren we 101 sociale huurwoningen.

Nieuwe sociale huurwoningen

Het nieuwe complex bestaat uit 3 delen: een toren en een galerijblok met appartementen en eengezinswoningen met een tuin of terras. Op het binnenterrein ligt een parkeergarage. De woningen voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. De woningen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet en zijn volledig aardgasvrij. De 137 woningen worden nu gebouwd. Wij verwachten dat deze begin 2023 klaar zijn.

Om een impressie te geven van de woningen en de bijbehorende huurprijzen, staan op deze pagina de verschillende plattegronden* en een overzicht van de huurprijzen **.

Hoe nu verder?

Bewoners die hebben aangegeven terug te willen keren naar de wijk zijn op een wachtlijst geplaatst. Zoals afgesproken krijgen deze (oud)bewoners voorrang op de nieuwbouw. De toewijzing van deze woningen vindt plaats op basis van passend toewijzen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De plannen van een gemengd aanbod in de Tweebosbuurt passen binnen de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de (gemeentelijke) woonvisie. Deze hebben tot doel te komen tot een kwalitatief goede woonwijk. Vestia en de gemeente verdienen niet aan deze plannen. Zoals elke herstructurering met sociale huurwoningen zijn er bijdragen van Vestia, de gemeente en het Rijk nodig.

* De tekeningen en plattegronden op deze website zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen. De op de tekening opgenomen (oppervlakte)maten zijn indicatief, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De website is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie.

** Dit is een overzicht van de huurprijzen die gelden vanaf 1 januari 2021. Huurprijzen worden ieder jaar herzien. Naast de jaarlijkse huurverhoging, veranderen jaarlijks de regels van de huurtoeslag, de inkomensgrens voor sociale huur en de liberalisatiegrens.