Onze strategie

Tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Daar gaan wij voor, dat is onze missie. Hoe doen wij dat? Natuurlijk met goede dienstverlening door medewerkers met oog en oor voor de situatie van onze klanten. We bieden betaalbare woningen van goede kwaliteit en passend bij de vraag van onze huurders en woningzoekenden. We leveren een bijdrage aan gemengde wijken die plek en kansen bieden voor iedereen. En we kijken hoe we onze woningen energiezuiniger kunnen maken.

Samen met onze huurders, gemeenten, toezichthouders en samenwerkingspartners hebben we gekeken hoe we deze opgaven in de periode 2018-2021 waar gaan maken. En welke keuzes we daarbij moeten maken, want we hebben niet voldoende geld om alles tegelijk te doen.

Onze ambities

Om onze missie te volbrengen stellen we ons deze doelen:

  • Goede woningen
  • Goede dienstverlening
  • Leefbare wijken
  • Betaalbare stad
  • Duurzame portefeuille
  • Maatschappelijk betrokken en efficiënte organisatie
  • Financieel herstel in 2021

Zo willen we dit bereiken

Onze strategie om deze doelstellingen te bereiken bestaat uit drie onderdelen:

Meer weten?

Woningwet en scheidingsvoorstellen

Een belangrijke bepaling uit de woningwet is dat corporaties hun maatschappelijk activiteiten en bezit scheiden of splitsen van commerciële activiteiten en bezit.
Zo scheiden wij

Samenwerking

Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties.
Meer over samenwerking