Storing aan de collectieve verwarmingsinstallatie

Een collectieve verwarmingsinstallatie betekent dat u geen eigen cv-ketel heeft. Eén centrale installatie zorgt voor de levering van warmte en warm water aan alle woningen in uw woongebouw.

Heeft u een storing, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons.

Vergoeding bij storing

Is er storing geweest aan de collectieve verwarmingsinstallatie? U heeft mogelijk recht op een vergoeding als de storing:

  • Langer duurde dan vier uur.
  • Niet veroorzaakt is door geplande werkzaamheden.
  • Niet te wijten is aan overmacht (zoals geen levering van gas of elektra).
  • Niet veroorzaakt wordt in alleen uw woning (bijvoorbeeld door een defecte warmtewisselaar, meter of radiator).
  • De buitentemperatuur op het moment van de storing was lager dan 15ºC.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Contactgegevens

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact met ons op.
Onze contactgegevens

De Warmtewet

Heeft uw woning collectieve verwarmingsinstallatie? Dan is de Warmtewet van toepassing.
Wat betekent dat voor u