De splitsing van Vestia

Nieuwe corporaties, een nieuwe start

Vestia splitst in drie nieuwe woningcorporaties: Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag, en Stedelink in Delft-Zoetermeer. Deze drie zelfstandige woningcorporaties starten op 1 januari 2023. De naam Vestia verdwijnt ook op die datum. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond van dit besluit en over het proces van de splitsing.

Aanleiding: waarom splitsen?

Door het derivatendebacle uit 2012 had Vestia jarenlang beperkte financiële ruimte. De leningenportefeuille van Vestia was groot, met een hoge rente en een lange looptijd. We betaalden daardoor gemiddeld twee keer zoveel rente als andere corporaties. Als grootste corporatie zijn we hiermee een risico voor het rijk, gemeenten en andere corporaties. Zij staan via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gezamenlijk garant voor onze langlopende leningen. Deze financiële druk had invloed op het onderhoud van onze woningen; deze stond jarenlang onder druk. Er was geen geld voor extra aandacht voor kwetsbare groepen. Ook konden we weinig doen aan het versterken van buurten waar dat nodig is. En we konden geen nieuwe woningen bouwen. Dat knelt, omdat we werken in de regio's Rotterdam en Haaglanden waar de vraag naar woningen heel groot is en waar minder geld beschikbaar is. Daarom splitsen we in drie nieuwe, zelfstandige woningcorporaties.

Leningenruil

Eind 2021 hielp de woningcorporatiesector ons via een leningenruil. Wij hebben onze dure leningen met hoge rente geruild met collega-corporaties tegen goedkopere leningen met een lagere rente en een kortere looptijd. Dit levert ons een grote vermindering van de jaarlijkse rentekosten op waardoor onze financiële ruimte beter wordt.

Wat levert het op?

Door de leningenruil en splitsen in drie afzonderlijke corporaties kunnen we weer meer besteden aan betere buurten en aan de bouw van nieuwe woningen. En aan het duurzamer maken van woningen, bijvoorbeeld door isoleren. Ook staan we als lokale organisatie nog dichter bij onze huurders en partners. Daardoor weten we nog beter wat er gebeurt in de buurten, en kunnen we meer voor onze huurders en partners betekenen. Dit is de ambitie op de langere termijn, waar we enorm naar uitkijken. Niet alles kan meteen, we doen het stap voor stap.

Welke corporaties zijn er per 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari zijn er drie zelfstandige corporaties:
  • Hef Wonen in Rotterdam
  • Hof Wonen in Den Haag
  • Stedelink in Delft-Zoetermeer

Dit zijn drie aparte en zelfstandige corporaties. Elk met een eigen naam en een eigen bestuur. De drie corporaties nemen de woningvoorraad en lopende huurcontracten over.
De huidige huurdersraad splitst ook in drie nieuwe huurdersraden.

Wat verandert er in de praktijk?

Na de splitsing blijft er veel hetzelfde. Huurders kunnen in hun huis blijven wonen en de huurcontracten en huurvoorwaarden blijven hetzelfde. De dienstverlening loopt door. Ons streven is ook dat onze huurders, partners en leveranciers zoveel mogelijk dezelfde contactpersonen behouden. Wel veranderen per 1 januari 2023 onze website, ons telefoonnummer en onze bankgegevens. Daarover informeren we de betrokken partijen later dit jaar.

De informatie op deze pagina zorgt ervoor dat Vestia voldoet aan haar informatieplicht om de splitsing aan belanghebbenden kenbaar te maken.