In deze gevallen kunt u huurverlaging aanvragen

Huurt u een sociale huurwoning van ons? En is uw inkomen gedaald? In de volgende gevallen kunt u bij ons een huurverlagingsverzoek indienen:

De voorwaarden voor huurverlaging

De overheid stelt een aantal voorwaarden voor huurverlaging. U kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. De huurverlaging gaat in uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht).

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Uw inkomen is gedaald in 2018

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen in 2018 of 2019? Mogelijk komt u in aanmerking voor huurverlaging.

  1. U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2018 gekregen. En uw gedaalde huishoudinkomen 2018 is lager dan de inkomensgrens die gold bij deze huurverhoging. Het inkomen is daardoor minder dan de inkomenscategorie € 41.056 (prijspeil 1 januari 2018), dan kunt u een verzoek indienen.
  2. U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2019 gekregen. En uw gedaalde huishoudinkomen 2018 is lager dan de inkomensgrens die gold bij deze huurverhoging. Het inkomen is daardoor minder dan de inkomenscategorie € 42.436 (prijspeil 1 januari 2019), dan kunt u een verzoek indienen.

Huurverlaging aanvragen: hoe doe ik dat?

Uw inkomen is gedaald in 2019

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen en is uw inkomen onlangs gedaald? Dan is dat niet direct zichtbaar op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst.

Wat kunt u doen bij recente inkomensdaling

Huurtoeslag aanvragen

Is uw rekenhuur - dat is de kale huur plus subsidiabele servicekosten - door de huurverhoging hoger dan € 720,42? En is uw inkomen daarna zodanig gedaald dat u huurtoeslag nodig heeft? Dan kunt u bij ons een huurverlagingsverzoek indienen. U vraagt hiermee een huurverlaging aan tot aan de huurtoeslaggrens (€ 720,42). Daarna kunt u dan alsnog huurtoeslag aanvragen en ontvangen.

Huurtoeslag aanvragen door inkomensdaling

Vrije sectorwoning

Huurt u een woning in de vrije sector? En uw inkomen is plotseling en buiten uw eigen schuld gedaald. Uw woonkosten zijn daardoor in verhouding tot uw inkomen te hoog geworden, dan kunt u mogelijk Woonkostentoeslag aanvragen. Vraag bij de gemeente waar u woont naar de mogelijkheden.

Woonkostentoeslag

Meer weten?

Hoe hoog mag mijn huur worden?

Uw huurprijs mag door de huurverhoging stijgen tot boven de sociale huurgrens van € 720,42. Maar niet boven de maximale huur die wij op basis van de puntentelling mogen vragen.
Puntentelling voor uw woning

Woon ik in een vrije sector huurwoning of niet?

Dit hangt af van de hoogte van de kale huurprijs die in uw huurcontract staat en de liberalisatiegrens op dat moment. Dit is een door de overheid vastgesteld bedrag dat de grens aangeeft tussen sociale en vrije sector huurwoningen.
Direct checken