Sociale huurwoning

Inschrijven en reageren

Iedere gemeente of regio heeft een centrale organisatie die de inschrijving van woningzoekenden verzorgt, het actuele woningaanbod publiceert en regelt dat de verdeling van de woningen volgens gemaakte afspraken verloopt.

Ga voor ons woningaanbod naar:
Woningaanbod

Een woning bezichtigen

Vaak reageren meerdere woningzoekenden op een woning. Niet iedereen ontvangt een uitnodiging om de woning te bezichtigen. We kijken wie de langste inschrijfduur hebben. Deze mensen nodigen we, per mail of telefoon, uit voor een bezichtiging. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook informatie over de documenten die we op de dag van de bezichtiging van u nodig hebben.

Woning accepteren of weigeren

Urgentie

Heeft u vanwege een ernstig medisch of sociaal probleem dringend een (andere) woning nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring hebt u bij het zoeken naar een sociale huurwoning voorrang boven andere woningzoekenden. Een urgentieverklaring vraagt u meestal aan bij een woningcorporatie. Maar de gemeente neemt uw aanvraag daarna in behandeling. Zij bepaalt of u wel of geen urgentie krijgt.

Aanvragen urgentieverklaring

Meer weten?

Huisvestingsvergunning aanvragen

In sommige gemeente heeft u een huisvestingsvergunning nodig om een sociale huurwoning te huren. Deze kunt u zelf aanvragen bij uw gemeente.
Wanneer vraag ik een huisvestingsvergunning aan?

Passend toewijzen

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De regels voor passend toewijzen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in te dure woningen gaan wonen.
Lees wat passend toewijzen voor u betekent.

Klacht over woonruimteverdeling

Wij doen ons best om, samen met de diverse woonnetten, het zoeken en vinden van een woning voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar toch kan het gebeuren dat u vindt dat er een fout gemaakt is en dat u daardoor benadeeld bent. U kunt dan een klacht indienen.
Regionale Klachtencommissie Haaglanden
Bezwarencommissie regio Rotterdam