Huurverhoging, huurverlaging en huurbevriezing

Alle uitgaven die wij doen betalen wij met de huur die wij van onze huurders ontvangen. Daarmee zorgen wij dat alle 65.530 woningen en het andere vastgoed dat wij verhuren, goed zijn onderhouden en dat het schoon, heel en veilig is. Naast dit gewone dagelijkse werk vraagt de overheid ons om woningen te isoleren en aardgasvrij te maken. En om wijken te vernieuwen met woningen voor verschillende soorten huishoudens. Ook betalen wij steeds meer belastingen.

Hierdoor zien wij en andere woningcorporaties onze uitgaven toenemen. Aedes (de vereniging voor woningcorporaties) en de Woonbond hebben met elkaar afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat huren ondanks de alsmaar stijgende kosten toch betaalbaar blijven. Die afspraken staan in het Sociaal Huurakkoord. Ze gaan over de jaarlijkse huurverhoging, huurverlaging en huurbevriezing. De afspraken over de huurverhoging zijn vastgelegd in een wet. De afspraken over huurverlaging en huurbevriezing zijn niet opgenomen in een wet, en zijn dus niet verplicht. De Woonbond en Aedes verwachten wel van woningcorporaties dat zij de afspraken zo veel mogelijk volgen.

Hoe gaan wij om met de afspraken over huurverhoging, huurverlaging en huurbevriezing?


Wij staan positief tegenover de afspraken die Aedes en de Woonbond hebben gemaakt om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen. Wij volgen het Sociaal Huurakkoord waar het volgens de wet moet, maar kunnen niet alle onderdelen uitvoeren. Want:

 • Wij zijn een saneringscorporatie. Dat betekent dat wij onze geldzaken op orde moeten krijgen. We moeten ons aan strenge regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houden. De huren die wij ontvangen zijn voor ons de belangrijkste bron van inkomsten. Die hebben wij nodig om weer financieel gezond te worden.
 • In het Sociaal Huurakkoord staan ook afspraken over huurverlaging en huurbevriezing. Dat zijn manieren om lagere inkomens te ondersteunen door de huren aan te passen naar iemands inkomen. Wij zien het ondersteunen van lagere inkomens als een taak van de overheid. Wij vinden dat woningcorporaties hier geen rol in moeten hebben. Er bestaan genoeg regels die ervoor zorgen dat woningcorporaties de hoogte van de huren afstemmen op de verschillende inkomensgroepen: zoals het passend toewijzen (op basis van inkomenseisen en de huurtoeslagregels) en de prestatieafspraken die wij afsluiten met gemeenten. Bovendien hebben wij een eigen regeling waar huurders bij een structurele inkomensdaling een beroep op kunnen doen.

Wat betekent dat voor u

Jaarlijkse huurverhoging

 • Gemiddelde huurverhoging is 2,6%

  De wet bepaalt dat de huren gemiddeld met niet meer dan de inflatie stijgen. Dat doen wij ook. Onze huurprijzen stijgen gemiddeld met 2,6%. Iedereen die een huur betaalt die al dicht bij de maximale huurprijs ligt, krijgt minder dan 2,6% huurverhoging. En iedereen met een huur die ver van de maximale huurprijs af ligt krijgt een hoger percentage. In de huurverhogingsbrief leest u hoeveel procent huurverhoging u krijgt.

  Bezwaar maken tegen de huurverhoging

  Hoe berekenen wij de huurverhoging?

  Iedere sociale huurwoning heeft een maximale huurprijs. Dit is wat de woning waard is volgens de puntentelling. Meer mogen we niet vragen, wel minder. Na een huuropzegging kunnen we de huur van een woning verhogen, zolang we die maximale huurprijs maar niet overschrijden. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.

  Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt van de maximale huur ligt krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.

 • Inkomensafhankelijke huurverhoging
  De overheid wil scheefwonen tegen gaan. Scheefwonen betekent dat iemand in een sociale huurwoning woont terwijl hij met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen. Iedereen met een inkomen vanaf € 44.656 kan een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Als dit voor u geldt, staat dit in uw huurverhogingsbrief.

  Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

(Plotselinge) inkomensdaling

In het Sociaal Huurakkoord hebben Aedes en de Woonbond ook afspraken opgenomen over huurverlaging en huurbevriezing. Op deze punten hebben wij eigen regels.

 • Huurbevriezing

  Huurbevriezing betekent dat we dit jaar de huur niet verhogen. Dit doen wij alleen als u in een sociale huurwoning woont met een huurprijs boven € 752,33 (prijspeil 2021) uw inkomen niet hoger is dan € 44.656. Iedereen die al de maximale huurprijs betaalt, krijgt natuurlijk ook geen huurverhoging. U ziet dan in uw huurverhogingsbrief het percentage 0%.

Maatwerk bij problemen met het betalen van de huur

Is uw inkomen opeens gedaald – bijvoorbeeld door de landelijke coronamaatregelen? Of denkt u dat u om een andere reden problemen krijgt met de maandelijkse huurbetaling? Neemt u dan snel contact met ons op. We kijken dan samen met u naar een oplossing die past bij uw situatie.

Bel ons direct op 088 124 24 24.