Schade door inbraak

Is er schade ontstaan aan kozijnen van ramen of deuren door een inval van de politie? De reden waarom zij een inval deden, bepaalt wie de rekening voor herstel betaalt.

Overlijden of onwel worden

Is de politie-inval gedaan omdat het vermoeden bestond dat (een van) de bewoners onwel was geworden of was overleden? Dan zijn de kosten voor herstel voor ons.

Criminele activiteiten

Bij een politie-inval vanwege criminele activiteiten (bijv. wietplantage) zijn de herstelkosten voor rekening van de huurder.

Vindt u dat de politie-inval onterecht was?

Vraagt u dan een proces-verbaal aan bij de politie om aan te tonen dat het inderdaad om een onterechte politie-inval ging. Alleen als u zo’n proces-verbaal heeft, berekenen wij de kosten door aan de politie. Heeft u geen proces-verbaal, dan zijn de herstelkosten voor u..

Onze contactgegevens