Raad van commissarissen

Een efficiënt, integer, eerlijk en open bestuur vinden we belangrijk. Doet het bestuur wat zij moet doen en doet zij dit op de juiste manier.

De taak van de raad van commissarissen is om het bestuur hierop te controleren en te adviseren. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement.

De samenstelling van de raad van commissarissen is als volgt:

Jantine Kriens, Voorzitter

Vincent Gruis, Vicevoorzitter

Peter Fransman, Lid

Jessica van Wingerden, Lid

Huri Sahin, Lid

Ben Spelbos, Lid

Margriet Drijver, Lid

Meer weten?

Vergoeding leden raad van commissarissen

De vergoedingen van de leden van de raad van commissarissen zijn gebaseerd op het werkprogramma dat de commissarissen doorlopen en conform de normen van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).
Meer over de vergoeding RvC

Verantwoording

De raad van commissarissen legt elk jaar verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. Deze verantwoording is opgenomen in het jaarverslag.
Meer over verantwoording