Willy de Mooij

"Er is binnen Vestia de afgelopen jaren veel veerkracht getoond en er zijn mooie verbeterslagen gemaakt. Daar ben ik trots op, maar we zijn er nog niet. In 2018 brengen we onze kansen en bedreigingen opnieuw in beeld. Onze inzet is om eind 2021, na 10 jaar weer financieel gezond te zijn. Zowel voor de huurders als voor de gemeenten is het belangrijk dat we dan weer een gewone corporatie zijn: arm maar gezond."

"Als lid van de raad van bestuur, begeleid ik de directies Vastgoed en Bedrijfsvoering & Control en de stafafdelingen HR en Interne Beheersing. Mijn speerpunten zijn naast de herijking van ons Verbeterplan, het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen en het bevorderen van een intern samenwerkingsmodel dat gebaseerd is op vertrouwen in de kunde en toegevoegde waarde van de ander."