Arjan Schakenbos

"De komende jaren richt ik me samen met mijn collega's op onze nieuwe missie: Tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Dat betekent dat we blijven werken aan financieel herstel, maar ook de volkshuisvestelijke grenzen in de gaten houden. Wij trekken ons terug in vier kerngemeenten, Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Daarom willen wij de woningen en de volkshuisvestelijke opgave in andere gemeenten overdragen aan onze collega corporaties. Een hele mooie en uitdagende klus."

"In mijn rol als bestuursvoorzitter ben ik verantwoordelijk voor onze directies Wonen en Onderhoud & Ontwikkeling en de stafafdelingen Strategie, Beleid & Communicatie en Bestuursondersteuning. Mijn speerpunten zijn onze dienstverlening en ons investeringsprogramma en natuurlijk zet ik mij in om te zorgen dat Vestia in 2021 weer een 'gewone' corporatie is."