Parkeerplaats, garage of berging: huurverhoging en bezwaar maken

Huurt u een parkeerplaats, garage of berging? Hiervoor gelden geen door de overheid vastgestelde maximale huurverhogingspercentages.

Standaard verhogen wij uw netto huurprijs met maximaal 1,7%, tenzij er in uw huurcontract andere afspraken zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging, als uw huurprijs meer dan eens in de 12 maanden is verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering is wel toegestaan.

Kantonrechter

Als wij niet instemmen met uw bezwaarschrift, kunt u zich wenden tot de Kantonrechter. Wij sturen uw bezwaarschrift niet door naar de Huurcommissie, omdat zij geen bezwaren van vrije sector woningen behandelen.