Parkeerplaats, garage of berging: huurverhoging en bezwaar maken

Huurt u een parkeerplaats, garage of berging? Hiervoor gelden geen door de overheid vastgestelde maximale huurverhogingspercentages.

Per 1 juli 2022 verhoogden wij uw netto huurprijs met maximaal 2,3%, tenzij er in uw huurcontract andere afspraken zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2022 is niet meer mogelijk. U kon uw bezwaarschrift tot en met 30 juni 2022 bij ons indienen.

Kantonrechter

Als wij niet instemmen met uw bezwaarschrift, kunt u zich wenden tot de Kantonrechter. Wij sturen uw bezwaarschrift niet door naar de Huurcommissie, omdat zij geen bezwaren van vrije sector woningen behandelen.

Bezwaarschrift indienen

U stelt zelf een bezwaarschrift op en dient dit schriftelijk bij ons in. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op 30 juni 2022 door ons ontvangen zijn. Dit stuurt u naar:

Vestia
Bezwaar Huurverhoging 2022
Postbus 29013
3001 GA Rotterdam

Mailen kan ook:
bezwaren_huurverhogingen@vestia.nl

Uw bezwaarschrift moet uiterlijk op 30 juni 2022 door ons ontvangen zijn. U ontvangt daarna binnen drie weken onze reactie op uw bezwaarschrift.