Rotterdam - Nieuwbouw Tweebosbuurt

In de Afrikaanderwijk (Feijenoord) ligt de Tweebosbuurt. Tweebos wordt begrensd door de straten Hilledijk, Putselaan, Pretorialaan en Paul Krugerstraat. Een goed bereikbare buurt tegen het centrum van de stad. Maar de Tweebosbuurt is ook een van de buurten met de meest dringende problematiek van Rotterdam en veel verouderde woningen. De buurt staat daarom aan de vooravond van een verandering. De komende jaren vernieuwen we samen met de gemeente de Tweebosbuurt.

Grote opgave

De vernieuwing van de Tweebosbuurt betreft de sloop van ongeveer 588 woningen en bedrijfsruimten, waarvan 524 huurwoningen van Vestia. Dat is een grote opgave. Daarnaast renoveren we 101 woningen die beschikbaar blijven in de sociale huur. Om bewoners de mogelijkheid te geven terug te keren naar de buurt, realiseren we samen met de gemeente 137 nieuwe sociale huurwoningen in de Afrikaanderwijk.

Nieuwbouwwoningen

Eind 2019 hebben de huidige bewoners van de Tweebosbuurt van ons een brief ontvangen over de nieuwbouwwoningen. In deze brief peilen wij de interesse om terug te keren naar deze nieuwbouwwoningen. De 137 woningen moeten nog worden gebouwd. Wij verwachten dat deze eind 2022 klaar zijn.

Type woningen

Om een impressie te geven van de appartementen, de grondgebonden woningen en de bijbehorende huurprijzen, hebben we op deze pagina de verschillende plattegronden* en een overzicht van de huurprijzen toegevoegd **. Het nieuwe complex bestaat uit 3 delen; een toren, een galerijblok met appartementen en grondgebonden woningen met een tuin of terras. Op het binnenterrein ligt een parkeergarage. De woningen voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. De woningen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet en zijn volledig aardgasvrij.

Hoe nu verder?

Bewoners die hebben aangegeven terug te willen keren naar de wijk zijn op een wachtlijst geplaatst. Zoals afgesproken krijgen deze (oud)bewoners voorrang op de nieuwbouw. De toewijzing van deze woningen vindt plaats op basis van passend toewijzen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De plannen van een gemengd aanbod in de Tweebosbuurt passen binnen de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de (gemeentelijke) woonvisie. Deze hebben tot doel te komen tot een kwalitatief goede woonwijk. Vestia en de gemeente verdienen niet aan deze plannen. Zoals elke herstructurering met sociale huurwoningen zijn er bijdragen van Vestia, de gemeente en het Rijk nodig.

* De tekeningen en plattegronden op deze website zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen. De op de tekening opgenomen (oppervlakte)maten zijn indicatief, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De website is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie.

** Dit is een overzicht van de huurprijzen die gelden vanaf 1 januari 2021. Huurprijzen worden ieder jaar herzien. Naast de jaarlijkse huurverhoging, veranderen jaarlijks de regels van de huurtoeslag, de inkomensgrens voor sociale huur en de liberalisatiegrens.