Medische aanpassingen aan uw woning - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kleine en grote aanpassingen in uw woning kunnen ervoor zorgen dat u ook als u ouder wordt of een handicap heeft, langer in uw woning kunt (blijven) wonen.

Vraag de aanpassing aan via uw gemeente

Heeft u een aanpassing in uw woning nodig vanwege een lichamelijke beperking of om gezondheidsredenen? Deze vraagt u aan via het Wmo loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor de woningaanpassing. Kleine zaken als beugels, verhoogde wc brillen, die u bij de bouwmarkt kunt kopen en die u gemakkelijk zelf kunt monteren, vallen niet onder de Wmo.

Aanpassingen of ondersteuning aanvragen in:

Neem voor overige gemeenten contact op met uw eigen gemeente.

Meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Uw scootmobiel parkeren

Een van de voorzieningen die u kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen is een scootmobiel. Een scootmobiel kunt u aanvragen bij uw gemeente. De gemeente neemt daarna contact op met ons over een stallingsplek voor uw scootmobiel.

  • Plaatsing in uw berging, schuur of woning
    Wij beoordelen of uw woning, berging of schuur geschikt is om de scootmobiel in te plaatsen. Is stalling in uw woning, berging of schuur technisch of fysiek niet mogelijk? Dan kijken wij samen met de gemeente naar een oplossing. Bijvoorbeeld een stallingsmogelijkheid buiten het gebouw of een technische aanpassing in uw woning of berging. Plaatst u de scootmobiel in uw eigen berging of schuur en maakt u hiervoor gebruik van elektra van de algemene ruimten, dan brengen wij u € 3,50 per maand in rekening (prijspeil 1 februari 2018). We leggen de afspraken vast in een gebruikersovereenkomst.

  • Er zijn stallingsplaatsen in uw woongebouw
    We hebben in een aantal gebouwen stallingsplaatsen beschikbaar. De gemeente laat ons weten dat zij u een scootmobiel heeft toegewezen. We kijken of de stallingsplaats in uw woongebouw voor u geschikt is of dat er technische zaken gewijzigd moeten worden. De kosten voor het stallen van uw scootmobiel zijn € 3,50 per maand (prijspeil 1 februari 2018). We leggen de afspraken vast in een gebruikersovereenkomst.

Veilig parkeren

Het is belangrijk dat u uw scootmobiel alleen parkeert op de daarvoor aangewezen, officiële plek. Dit is nodig voor de brandveiligheid. Ook houden we zo vluchtroutes vrij en blijven doorgangen toegankelijk voor hulpdiensten.


U heeft zelf een scootmobiel gekocht

Heeft u zelf, zonder tussenkomst van de Wmo, een scootmobiel gekocht? Dan is het regelen van een veilige stallingsplek uw eigenverantwoordelijkheid. Is er een verbouwing nodig om uw scootmobiel in uw woning, berging of schuur te kunnen stallen? Kijkt u dan voor u met deze klus begint of u hiervoor toestemming van ons nodig heeft.

Meer informatie over klussen in uw woning

Meer weten?

Zelf klussen

U kunt ook zelf aan de slag in uw woning. Als u uw woning wilt veranderen is het goed om te weten welke regels er zijn.
Zelf aan de slag in de woning

Nieuwe reparatie

Een nieuwe reparatie kunt u online bij ons aanvragen. We houden er rekening mee of uw reparatie onder het serviceabonnement valt.
Reparatie plannen

Uw gemeente

Meer informatie over medische aapassingen of deze aanvragen?
Vind de website van uw gemeente