Ludo Wijngaarden

Vanaf 1 mei 2019 ben ik voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van Vestia. Dit betekent dat ik deel uit maak van en leiding geef aan de RvC. Als RvC hechten we aan duidelijkheid over onze strategie en de realisatie hiervan. We helpen het bestuur ervoor te zorgen dat huurders en medewerkers trots zijn op Vestia. We controleren, zijn klankbord en werkgever van het bestuur. Mijn ervaring op financieel, organisatorisch en governance gebied heb ik vooral opgedaan in de bancaire sector. Op mijn LinkedInprofiel lees je meer over mijn achtergrond.