Kerngemeenten en maatwerkgemeenten

Wij hebben woningen in ongeveer 130 gemeenten. Wij kunnen niet in al deze gemeenten volledig de gewenste bijdrage leveren. We maken onderscheid tussen: kerngemeenten, maatwerkgemeenten en overig Nederland.

Kerngemeenten

Wij kiezen voor vier kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Hier hebben we de meeste woningen. En hier kunnen we daarom op een goede manier bijdragen aan gemengde wijken met voldoende en betaalbare sociale huurwoningen. De duurzaamheidsopgave in deze gemeenten is groot. Wij leveren daaraan een bijdrage in combinatie met geplande renovaties. Natuurlijk bieden we al onze huurders, ook buiten de kerngemeenten, altijd een goede basis: een goede woning, goede dienstverlening en leefbare wijken.

Maatwerkgemeenten

Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Westland en Zuidplas zijn onze maatwerkgemeenten. Hier zijn wij de grootste of enige speler en daarom voelen wij ons medeverantwoordelijk voor voldoende aanbod van betaalbare sociale huurwoningen. Maar door onze financiële positie kunnen we hier niet volledig aan onze volkshuisvestelijke opgave voldoen. Wij vragen daarom andere woningcorporaties om hier onze woningen over te nemen, inclusief (een gedeelte van) onze leningen. Zolang wij hier woningen hebben, mogen onze huurders rekenen op een goede woning, goede dienstverlening en een leefbare wijk.

Inclusief de al verkochte woningen in Pijnacker-Nootdorp gaat het in totaal om ongeveer 10.000 woningen.

Overig Nederland

Daarnaast hebben we woningen verspreid over ruim 120 andere gemeenten door heel Nederland. Op termijn gaan we ook dit bezit verkopen om te kunnen investeren in onze kerngemeenten. En ook in deze gemeenten geldt: zolang wij hier woningen hebben, mogen onze huurders rekenen op een goede woning, goede dienstverlening en een leefbare wijk.