Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Voor 1 mei van ieder jaar ontvangt u van ons een brief met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

U huurt een woning van ons

Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid ieder jaar hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. Binnen deze grenzen maken wij keuzes welke huurverhogingen wij toepassen. We kijken bijvoorbeeld naar uw huidige huurprijs bij het bepalen van het percentage waarmee uw huur stijgt. Voor vrije sectorwoningen geldt geen maximale huurverhoging.

Bezwaar maken niet meer mogelijk

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2020 is niet meer mogelijk. U kon uw bezwaarschrift voor 1 juli 2020 bij ons indienen. Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging?

Bezwaarprocedure sociale huurwoning
Bezwaarprocedure vrije sector huurwoning

Huurverlaging

Huurt u een sociale huurwoning van ons? En is uw inkomen gedaald? Mogelijk kunt u bij ons een huurverlagingsverzoek indienen.

In deze gevallen kunt u huurverlaging aanvragen

U huurt iets anders van ons:


Bedrijfsruimte
Parkeerplaats, garage of berging