Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Voor 1 mei van ieder jaar ontvangt u van ons een brief met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

U huurt een woning van ons

Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid ieder jaar hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. Binnen deze grenzen maken wij keuzes welke huurverhogingen wij toepassen. We kijken bijvoorbeeld naar uw huidige huurprijs bij het bepalen van het percentage waarmee uw huur stijgt. Voor vrije sectorwoningen geldt geen maximale huurverhoging.

Inloggen

Logt u in voor informatie over uw eigen situatie. U leest dan ook of en hoe u bezwaar kunt maken.

Inloggen

U huurt iets anders van ons:


Bedrijfsruimte
Parkeerplaats, garage of berging

Meer weten?

Huurverhoging

Welke kaders en regelgeving heeft de overheid opgesteld voor de jaarlijkse huurverhoging? Wat is maximale huurverhoging?
Lees meer op Rijksoverheid.nl

Voorschot servicekosten

Ieder jaar bepalen wij opnieuw uw voorschot servicekosten. Daarvoor kijken wij naar de werkelijke kosten van het jaar ervoor en de te verwachten kosten van het komende jaar. De nieuwe voorschotten vindt u in de huurverhogingsbrief.
Bekijk uw servicekosten