Uw inkomen is gedaald en u wilt voor het eerst huurtoeslag aanvragen

Uw huishoudinkomen kan opeens dalen, bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd recht heeft op AOW of omdat een inwonend kind verhuist. Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Is uw huishoudinkomen (plotseling) gedaald en ontvangt u geen huurtoeslag? En heeft u daardoor problemen met het betalen van de huur? Misschien heeft u dan recht op huurverlaging.

U kunt huurverlaging aanvragen als:

  • u in een sociale huurwoning woont en een huurprijs boven € 752,33 (voor huurprijzen boven dit bedrag is geen huurtoeslag mogelijk)
  • en uw huishoudinkomen is gedaald tot een bedrag waarmee u recht heeft op huurtoeslag.
  • en u nu nog geen huurtoeslag ontvangt

Als dit voor u het geval is, kunnen we uw huur verlagen naar een bedrag onder € 752,33, zodat u huurtoeslag kunt aanvragen.

Dit stuurt u mee met uw aanvraag:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Arbeidsongeschikt geraakt of met pensioen gegaan

U bent arbeidsongeschikt geworden of met pensioen gegaan en uw inkomensdaling is nog niet zichtbaar op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. In plaats daarvan mag u uw inkomensspecificaties meesturen met het formulier.

Let op: Is uw huur verlaagd? Pas uw huurtoeslag aan, voorkom terugbetaling!

Huurverlaging aanvragen

Meer informatie

Op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie vindt u meer informatie .

Informatie over huurverlaging op Rijksoverheid.nl

Informatie over huurverlaging op Huurcommissie.nl


Andere reden

Heeft u door de landelijke coronamaatregelen of om een andere reden minder inkomen? Dan komt u nu helaas niet in aanmerking voor een huurverlaging. Maar we vinden het belangrijk dat u geen problemen krijgt met het betalen van de huur. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing voor uw situatie.

Naar het contactformulier