Huurverlaging voorstellen als uw inkomen onlangs is gedaald

Het kan ook gebeuren dat uw inkomen dit jaar is gedaald. De reden voor de inkomensdaling bepaalt of u nu een huurverlagingsverzoek kunt indienen.

Arbeidsongeschiktheid

Bent u in 2019 arbeidsongeschikt geworden? En is uw inkomen daardoor gedaald tot onder de grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging? Als dat voor u geldt, dan verlenen we coulance in aanvulling op de voorwaarden van de overheid. U kunt bij ons een huurverlagingsverzoek doen. Uw inkomensdaling is nog niet zichtbaar op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. In plaats daarvan mag u uw inkomensspecificaties meesturen.

Grenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2018 en 2019:

  1. U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2018 gekregen. En uw huishoudinkomen 2019 is lager dan de inkomensgrens die gold bij deze huurverhoging. Het inkomen is daardoor minder dan de inkomenscategorie € 41.056 (prijspeil 1 januari 2018).
  2. U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2018 gekregen. En uw huishoudinkomen 2018 is lager dan de inkomensgrens die gold bij deze huurverhoging. Het inkomen is daardoor minder dan de inkomenscategorie € 42.436 (prijspeil 1 januari 2019).

Overige redenen voor inkomensdaling

Is uw inkomen dit jaar gedaald door bijvoorbeeld werkloosheid? Dan voldoet u helaas niet aan de voorwaarden van de overheid voor het indienen van een huurverlagingsverzoek. U valt ook niet onder de extra coulance die wij toepassen. Wel kunt u in 2020 een huurverlaging aanvragen, zodra uw inkomensgegevens definitief vastgesteld zijn door de Belastingdienst.