Gevolgen huurverhoging voor uw huurtoeslag

Als u vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontving, dan houdt u uw recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de grens voor huurtoeslag – dat is € 737,14 (prijspeil 2020)– stijgt.

U heeft nog geen huurtoeslag

Ontving u nog geen huurtoeslag en wilt u na 1 juli een nieuwe aanvraag doen? Dat kan alleen als uw huur lager is dan de huurtoeslaggrens van € 737,14.

Is uw rekenhuur – dat is de kale huur plus subsidiabele servicekosten – door de huurverhoging hoger dan € 737,14? En is uw inkomen daarna zodanig gedaald dat u huurtoeslag nodig heeft? Dan kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen tegen de huurverhoging. U vraagt hiermee een huurverlaging aan tot aan de huurtoeslaggrens (€ 737,14). Daarna kunt u dan alsnog huurtoeslag aanvragen en ontvangen.

Meer weten?

Recht op huurtoeslag?

Dit hangt af van een aantal factoren. De huurprijs van uw woning moet lager zijn dan € 737,14 (prijspeil 2020). Daarnaast kijkt de Belastingdienst naar uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.
Voorwaarden voor huurtoeslag

Hoe hoog mag mijn huur worden?

Uw huurprijs mag door de huurverhoging stijgen tot boven de sociale huurgrens van € 737,14 (prijspeil 2020) Maar niet boven de maximale huur die wij op basis van de puntentelling mogen vragen.
Wat is de puntentelling voor uw woning?