Den Haag - Hoog Lindoduin

Langs de Westduinweg in Scheveningen staat Hoog Lindoduin: een woongebouw van 14 etages uit 1963 met 182 galerijwoningen. In de tweede helft van 2018 zijn wij hier gestart met een renovatie. De woningen en het gebouw worden volledig vernieuwd. Aanleiding voor de werkzaamheden zijn de staat van balkon- en galerijplaten en de ondersteunende consoles. Deze zijn aangetast en laten we vervangen. Dat betekent niet dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, maar wel dat er werkzaamheden moeten plaatsvinden.

We besloten in samenwerking met de gemeente tot een grootschalige renovatie om het behoud van sociale huurwoningen op deze locatie mogelijk te maken. Inmiddels zijn bijna alle bewoners naar een andere passende woning verhuisd. Zij hebben de garantie om terug te keren in Lindoduin als zij dat willen. Na de renovatie verhuren we het grootste deel - namelijk 143 woningen - in de sociale sector. De overige 39 woningen verhuren wij na de werkzaamheden als vrije sector huurwoning.

Belangrijkste werkzaamheden

  • Vervangen van balkons en galerijen door nieuwe, bredere.
  • Vernieuwing woningen, inclusief alle installaties.
  • Verbeteren brandveiligheid en geluidwering tussen woningen onderling.
  • Verbeteren isolatie: o.a. kopgevels, dak en HR++ glas.
  • Vervangen van alle liften.
  • Moderniseren en uitbreiden hoofdentree.
  • Verwijderen asbesthoudend materiaal.
  • Wijzigingen indeling woning.


Naar verwachting ronden wij de renovatie in 2020 af.