Rotterdam - HKT-blok

Renovatie en realisatie huurwoningen Rotterdam Noord

We gaan 61 woningen aan de Heemskerkstraat (3B1 t/m 9B), De Kempenaerstraat (1A t/m 17B2), en Talmastraat (602A AW t/m 74B) in Rotterdam Noord renoveren. Het is een ingrijpend renovatieplan waardoor bewoners niet in hun woning kunnen blijven wonen. De bewoners ontvangen een urgentieverklaring, waarmee zij met voorrang een andere woning kunnen zoeken in de regio Rijnmond.

We gaan de 61 gedateerde woningen, gebouwd begin jaren '30 renoveren, opnieuw indelen en verduurzamen, zodat ze weer jaren mee kunnen. Om dit goed te kunnen doen, moeten wij de woningen volledig strippen en opnieuw opbouwen. Dit zijn ingrijpende en langdurige werkzaamheden, waardoor de bewoners niet in hun woning kunnen blijven wonen. Alle bewoners moeten verhuizen. De bewoners die aangewezen zijn op een sociale huurwoning ontvangen een urgentieverklaring. Hiermee kunnen zij met voorrang een andere woning zoeken in de regio Rijnmond. We maken de woningen geschikt voor 1- of 2-persoons huishoudens. Kleine huishoudens kunnen na de renovatie terugkeren naar een gerenoveerde woning. Deze mogelijkheden bespreken we de komende maanden met de bewoners.

21 extra woningen
We bouwen de zolderverdieping om tot zelfstandige woningen, en creëren hiermee 21 extra woningen. Van 61 gaan we dus naar 82 woningen, waarbij we 65 sociale huurwoningen realiseren en 17 vrije sector huurwoningen. Dit draagt bij aan het vergroten van het aanbod huurwoningen in Rotterdam. De plannen zijn in lijn met de gemeentelijke Woonvisie en passen binnen de gemaakte prestatieafspraken met de Gemeente Rotterdam. We dragen bovendien bij aan de klimaatdoelstellingen door de woningen te verduurzamen. De woningen krijgen energielabel A en worden voorbereid op aardgasloos wonen.

Advies
We vinden het belangrijk dat onze bewoners meedenken. Daarom vragen wij de Huurdersraad en de klankbordgroep om hun advies. Een belangrijk onderdeel hierbij is om mee te denken met het sociaal plan. In dit sociaal plan staan alle rechten en plichten die we met de bewoners afspreken rondom de uitverhuizing.