Hans van der Vlist

Vanaf 2012 ben ik lid van de raad van commissarissen van Vestia. Tot 2010 was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Op de webpagina Parlement & Politiek leest u meer over mijn achtergrond.