Op voordracht van de Huurdersraad ben ik op 15 maart 2022 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Vestia. Naast politiek-bestuurlijke ervaring als raadslid, statenlid en wethouder heb ik een sterk sociaal-maatschappelijk profiel. Zo ben ik naast mijn functie als directeur van LOKAAL Rotterdam voorzitter van het Kinderrechtencollectief en lid van de Raad van Toezicht van Huisartsenposten Amsterdam. Ook ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, onafhankelijk adviesorgaan van regering en parlement over het functioneren van het openbaar bestuur.

Op mijn LinkedIn-profiel vindt u meer informatie over mijn achtergrond.