Onze factuurvoorwaarden

Wij nemen alleen facturen in behandeling die aan onze factuurvoorwaarden voldoen. Wij hanteren een betaaltermijn van 30 dagen. Voldoet uw factuur niet aan deze voorwaarden, dan sturen we de factuur naar u terug en nemen wij deze niet in behandeling.

Heeft u vragen over onze factuurvoorwaarden? Neemt u dan contact met ons op:
T. 088 124 21 00
E. crediteuren@vestia.nl

Basisgegevens

 • Naam en adres van uw bedrijf
 • Naam en adres van opdrachtgever:
  Stichting Vestia
  Postbus 29013
  3001 GA ROTTERDAM

  Vestigingsadres:
  Watermanweg 50
  3067 GG ROTTERDAM
 • Datum en factuurnummer (opvolgend nummer/kenmerk, waarmee factuur eenduidig wordt geïdentificeerd
 • IBAN bankrekening en IBAN G-rekening (indien van toepassing)
 • Uw BTW-nummer en uw KvK-nummer

Opdracht*

 • Naam opdrachtgever binnen Vestia
 • Voor onderhoudsopdrachten: datum en nummer opdracht/taak of contract. Deze gegevens heeft u van uw contactpersoon van Vestia ontvangen
 • Voor andere diensten/producten: naam van de opdrachtgever/de budgetcode/kostenplaats/ (bijvoorbeeld petmul/400500/32100). Deze gegevens heeft u van uw contactpersoon van Vestia ontvangen.
* Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op facturen voor de leveranciers van servicekosten (energie, water; schoonmaak, e.d.)

Levering

 • Duidelijke omschrijving van geleverde goederen/diensten of het uitgevoerde werk
 • Hoeveelheid goederen/diensten dat is geleverd
 • Datum levering goederen of tijdvak waarin diensten zijn verricht
 • De prijs per levering/dienst
 • Een bewijs van de geleverde prestatie (evt. bijlage)

BTW

 • De prijs exclusief en inclusief BTW
 • Geef per opdracht/taak/contractnummer een splitsing per BTW tarief en vermeld het te betalen BTW bedrag per tarief

Bij verlegde BTW

 • Vermeld verlegde BTW
 • Vermeld het BTW-nummer van Vestia op de factuur: 81.26.87.036.B.23
 • Percentage van het factuurbedrag dat naar G-rekening overgemaakt moet worden (Vestia is eigenbouwer)
 • Bedrag dat moet worden overgemaakt naar G-rekening.