U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen en uw huishoudinkomen is gedaald

U kunt huurverlaging aanvragen tot een huurprijs die past bij uw nieuwe inkomen. U kunt op ieder moment vragen om huurverlaging, zodra uw huishoudinkomen daalt. Maar:

  • U kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Uw huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste 2 huurverhogingen. Daalde uw huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kunt u ook alleen hiervoor huurverlaging vragen.
  • Daalde uw huishoudinkomen onder de toepasselijke inkomensgrens voor passend toewijzen aan huurtoeslaggerechtigden? Dan kunt u soms voor meer dan de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen.
    Lees hierover meer op Rijksoverheid.nl

Dit stuurt u mee met uw aanvraag:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Arbeidsongeschikt geraakt of met pensioen gegaan?

U bent arbeidsongeschikt geworden of met pensioen gegaan en uw inkomensdaling is nog niet zichtbaar op de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. In plaats daarvan mag u uw inkomensspecificaties meesturen.

Let op: Is uw huur verlaagd? Pas uw huurtoeslag aan, voorkom terugbetaling!

Huurverlaging aanvragen

Meer informatie

Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie .

Informatie over huurverlaging op Huurcommissie.nl


Andere reden

Heeft u door de landelijke coronamaatregelen of om een andere reden minder inkomen? Dan komt u nu helaas niet in aanmerking voor een huurverlaging. Maar we vinden het belangrijk dat u geen problemen krijgt met het betalen van de huur. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing voor uw situatie.

Naar het contactformulier