Evert Bartlema

In 2012 heeft de Huurdersraad Vestia mij voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van Vestia. Mijn toegevoegde waarde in deze raad ligt bij de verschillende functies die ik heb vervuld in de corporatiebranche. Op mijn LinkedInpagina staat mijn uitgebreide werkprofiel.