De Warmtewet

De Warmtewet geldt sinds 1 januari 2014. De wet is bedoeld voor iedereen die warmte en/of warm water geleverd krijgt door een collectieve verwarmingsinstallatie. Dat maakt ons uw warmteleverancier.

Individuele meters

Het is niet verplicht om individuele meters voor energieverbruik in de woning te plaatsen. Wanneer we meters laten plaatsen, dan gebeurt dit altijd in overleg met de Bewonerscommissie en de Huurdersraad.

Veranderende wetgeving

De wetgeving is nog aan het veranderen. We blijven constant alle wijzigingen monitoren, en we passen ons beleid hierop aan. We toetsen de tarieven altijd aan de maximale tarieven zoals vastgesteld in de Warmtewet.

Afrekening stookkosten over 2016 en 2017

Sinds 1 januari 2014 rekenen wij af volgens de regels van de Warmtewet. In de Warmtewet zijn maximum tarieven vastgelegd voor zowel vastrecht (de doorberekening van installatie- en onderhoudskosten) als energieverbruik. Bij de afrekening van de stookkosten over 2014 t/m 2017 berekenen wij deze kosten nog niet door. U ontvangt alleen een afrekening over uw energieverbruik.

Het energieverbruik rekenen we aan u door op basis van het aantal verbruikseenheden op de individuele meters in uw woning. Deze vindt u terug op uw afrekening. Heeft uw woning geen individuele meter, dan hanteren wij een aangepaste verdeelmethode.

Lees meer over de Warmtewet

Meer weten?

Tarieven

Er geldt een maximum tarief dat wij aan u mogen rekenen voor de warmte die u gebruikt. Dit tarief is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.
Info op acm.nl

Servicekosten

Iedere maand betaalt u een voorschotbedrag voor de levering van warmte in uw servicekosten, en eens per jaar ontvangt u een eindafrekening.
Log in om uw servicekosten te bekijken

Geschillencommissie

Er is een onafhankelijke Geschillencommissie actief waar u met klachten over de warmtewet terecht kunt.

Meer over de geschillencommissie