Den Haag - De Venen

Samen met de gemeente Den Haag en Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest maken we een toekomstplan, zodat de buurt straks weer mooi, beter en leefbaarder is. Een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Met goede comfortabele, energiezuinige woningen en veel groen.

Resultaten bewonersonderzoek

We realiseren ons heel goed dat het vernieuwen van de wijk een grote gebeurtenis is voor bewoners. Wensen en ideeën van bewoners zijn belangrijk. Daarom voerden we in de zomer een bewonersonderzoek uit. De uitkomsten geven een goed beeld van wat bewoners belangrijk vinden.

We richten een klankbordgroep op

De klankbordgroep denkt mee over hoe wij bewoners het beste kunnen helpen tijdens de aanpak van uw buurt. Samen met de klankbordgroep maken we een sociaal plan waarin we afspraken maken over de bewonersbegeleiding, vergoedingen en ondersteuning. Daarnaast denkt zij mee over wat voor een buurt De Venen in de toekomst wil zijn. Hoe zorgen we er voor dat De Venen een prettige buurt wordt om in te leven?

Aanpak verschilt per woongebouw

Belangrijk onderdeel van de verbetering is de aanpak van de woningen. Sommige woningen krijgen een grote onderhoudsbeurt. Andere woningen willen we ingrijpend renoveren. Ook willen we woningen slopen. Bij een ingrijpende renovatie en sloop betekent dit dat bewoners moeten verhuizen. De verschillende aanpakken zijn nodig omdat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast bouwen we meer verschillende woningen terug, om iets te doen aan het woningtekort in Den Haag.

Wat betekent dat voor bewoners?

Op de plattegrond zien bewoners welke voorgestelde aanpak geldt voor hun woning. We vinden het belangrijk om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de toekomstplannen voor De Venen. Daarom is er een spreekuur, versturen wij nieuwsbrieven en organiseren wij (digitale) bewonersbijeenkomsten.

In gesprek met bewoners

In november 2021 waren we met een bus in de wijk aanwezig om met bewoners te spreken. We spraken ruim 200 bewoners en beantwoordden vragen over de voorgestelde aanpak van de bestaande woningen. Ook ging Fred Zuiderwijk in gesprek met bewoners en bestuurders over het toekomstplan voor De Venen. Bekijk hier het filmpje. In december 2021 volgde een digitale informatiebijeenkomst.

Denk mee en vul de enquête in

Bent u bewoner van De Venen? Of wilt u er in de toekomst misschien wonen? Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën voor de wijk. Bijvoorbeeld over het type woningen, vervoer en parkeren, voorzieningen en het groen in de wijk.
Vul de enquête in

Of bezoek onze informatiestand! U vindt ons op:

Vrijdag 13 mei 14.00-18.00 uur
Binnentuin tussen Hoogveen en Meppelweg

Woensdag 18 mei 13:00-16:00 uur
Winkelcentrum De Stede (locatie: voor de Albert Heijn)

Zaterdag 21 mei 11:00-15:00 uur
Winkelcentrum Leyweg (locatie: plein voor de Hema)

Planning

1e helft 2022 toekomstplan verder uitwerken
7 april 2022 nieuwsbrief 4
13 mei 2022: 14.00-18.00 uur informatiekraam in de wijk voor bewoners
18 mei 2022: 13.00-16.00 uur informatiestand Winkelcentrum De Stede
21 mei 2022: 11.00-15.00 uur informatiestand Winkelcentrum Leyweg

Vragen en antwoorden

Hier leest u de belangrijkste vragen en antwoorden over de toekomstplannen.