Wat doet de Geschillencommissie?

Bent u niet tevreden over de door ons voorgestelde oplossing of de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Na ontvangst van uw geschillenformulier bepaalt de Geschillencommissie op grond van het reglement Geschillencommissie Vestia of zij uw geschil in behandeling zal nemen. Als dat het geval is, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw geschil toe te lichten. Ook namens ons is iemand aanwezig om toelichting aan de Geschillencommissie te geven. Na de hoorzitting ontvangen u en wij hiervan een schriftelijk verslag, waarin ook een advies is opgenomen.

Wanneer komt een geschil niet voor behandeling in aanmerking?

  • Als het geschil betrekking heeft op de huurprijs of de servicekosten;
  • Als het geschil al bij een andere instantie voorligt (bijvoorbeeld bij de kantonrechter of de Huurcommissie);
  • Als Vestia onvoldoende in de gelegenheid is geweest om de klacht op te lossen;
  • Als de Geschillencommissie de klacht al eerder heeft behandeld, daarover advies heeft uitgebracht en het bestuur van Vestia conform dat advies heeft besloten, of daarvan gemotiveerd is afgeweken.

De leden van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit twee leden die zijn voorgedragen door de Huurdersraad Vestia en twee leden die door ons zijn voorgedragen. De door de Huurdersraad Vestia en de door ons voorgedragen leden kiezen zelf een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Geen van de leden heeft zakelijke of persoonlijke banden met Vestia. De Geschillencommissie is dus onafhankelijk en onpartijdig.

Overzicht leden van de Geschillencommissie

Meer weten?

Klacht doorgeven

Vindt u dat we u niet voldoende of op de juiste manier hebben geholpen? Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenformulier
Hoe dient u een geschil in?

Dien uw geschil schriftelijk in bij de onafhankelijke Geschillencommissie. Gebruikt u hiervoor het geschillenformulier.

Download het formulier