Wat doet de Geschillencommissie?

Heeft u onze interne klachtenprocedure doorlopen, maar bent u niet tevreden over de geboden oplossing? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Na ontvangst van uw geschillenformulier bepaalt de Geschillencommissie op grond van het reglement Geschillencommissie of zij uw geschil in behandeling zal nemen. Als dat het geval is, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting om uw geschil toe te lichten. Ook namens ons is iemand aanwezig om toelichting aan de Geschillencommissie te geven. Na de hoorzitting ontvangen u en wij hiervan een schriftelijk verslag, waarin ook een uitspraak is opgenomen.

Wanneer komt een geschil niet voor behandeling in aanmerking?

  • Als het geschil betrekking heeft op de huurprijs of de servicekosten;
  • of als het geschil al bij een andere instantie voorligt (bijvoorbeeld bij de kantonrechter of de Huurcommissie);
  • of als niet eerst onze interne klachtenprocedure is doorlopen.

De leden van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit twee leden die zijn voorgedragen door de Huurdersraad Vestia en twee leden die door ons zijn voorgedragen. De door de Huurdersraad Vestia en de door ons voorgedragen leden kiezen zelf een voorzitter en een vicevoorzitter. Geen van de leden heeft zakelijke of persoonlijke banden met Vestia. De Geschillencommissie is dus onafhankelijk en onpartijdig.

Overzicht leden van de Geschillencommissie

Wilt u een eerder gemaakt verslag van de Geschillencommissie nogmaals ontvangen? Mailt u dan naar geschillencommissie@vestia.nl.

Meer weten?

Klacht doorgeven

Vindt u dat we u niet voldoende of op de juiste manier hebben geholpen? Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenformulier
Hoe dient u een geschil in?

Dien uw geschil schriftelijk in bij de onafhankelijke Geschillencommissie. Gebruikt u hiervoor het geschillenformulier.

Download het formulier