Collectieve ontstoppingscontract riolering

Voor onze gebouwen en woningen hebben wij een collectief contract afgesloten voor het ontstoppen van leidingen en rioleringen. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag bij uw huur. Per 1 juli 2018 passen wij het bedrag dat u betaalt voor het ontstoppen van rioleringen en leidingen aan: van € 0,74 naar € 0,86.

Verschil met voorgaande periode

Ieder jaar kijken we of het bedrag dat u betaalt voor het ontstoppen overeenkomt met de werkelijke kosten die wij maken. Vanaf 2017 werken we met een nieuw contract omdat we voorgaand jaren meer hebben uitgegeven dan er is ontvangen. Het verschil hebben wij verrekend met de reserve ontstoppen riolering en wordt met ingang van 1 juli met u verrekend via het nieuwe maandbedrag.

Prijsverloop 2015 – 2018

1 juli 2015 € 0,62
1 juli 2016 € 0,69
1 juli 2017 € 0, 74
1 juli 2018 € 0,86