Collectief ontstoppingscontract riolering

Voor het ontstoppen van leidingen en rioleringen in onze woningen hebben wij een collectief contract afgesloten. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag bij uw huur. Per 1 juli 2019 passen wij het bedrag dat u betaalt voor het ontstoppen van rioleringen en leiding aan: van € 0,86 naar € 0,33.


Financiële verantwoording reserve ontstoppen 2018


Prijsverloop afgelopen jaren

1 juli 2019 € 0,33
1 juli 2018 € 0,86
1 juli 2017 € 0,74
1 juli 2016 € 0,69
1 juli 2015 € 0,62

Toelichting verschil met voorgaande periode

Vanaf 2018 is het mogelijk om de gemaakte kosten in de woning en buiten de woning te onderscheiden. Hiermee kunnen we onderscheid maken naar de kosten die Vestia betaalt en de kosten voor de bewoner. Omdat de kosten voor u als huurder dalen, verlagen we uw bijdrage.

Daarnaast bekijken we ieder jaar of het bedrag dat u betaalt voor het ontstoppen overeenkomt met de werkelijke kosten die wij maken. Aan het einde van een kalenderjaar streven we ernaar een klein bedrag in de reserve te hebben (maximaal 10% van de jaarlijkse kosten). Om te voorkomen dat wij een te groot bedrag in beheer hebben, verlagen wij het maandelijkse voorschotbedrag dat u betaalt in 2019.