Collectieve glasverzekering

Voor onze gebouwen en woningen hebben wij een collectieve glasverzekering afgesloten. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag bij uw huur. Het bedrag dat u betaalt voor de glasverzekering € 1,20 blijft per 1 juli 2018 gehandhaafd.

Verschil met voorgaande periode

Ieder jaar kijken we of het bedrag dat u betaalt voor de glasverzekering overeenkomt met de werkelijke kosten die wij maken. In 2017 hebben we minder uitgegeven dan er is ontvangen. Het verschil hebben wij toegevoegd aan de reserve glasverzekering en wordt met ingang van de eerstvolgende huuraanpassing op 1 juli met u verrekend via een nieuw te bepalen maandbedrag.

Prijsverloop 2015 – 2018

1 juli 2015 € 1,15
1 juli 2016 € 0,71
1 juli 2017 € 1,20
1 juli 2018 € 1,20