Collectieve glasverzekering

Voor reparatie van glasschades aan onze woongebouwen en woningen, hebben wij een collectieve glasverzekering afgesloten. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag bij uw huur. Per 1 juli 2019 passen wij het bedrag dat u betaalt aan van € 1,20 naar € 0,88.

Financiële verantwoording reserve glasverzekering 2018


Prijsverloop afgelopen jaren

1 juli 2019 € 0,88
1 juli 2018 € 1,20
1 juli 2017 € 1,20
1 juli 2016 € 0,71
1 juli 2015 € 1,15

Toelichting verschil met voorgaande periode

Ieder jaar kijken we of het bedrag dat u betaalt voor de glasverzekering overeenkomt met de werkelijke kosten die wij maken. Aan het einde van een kalenderjaar streven we ernaar dat een klein bedrag in de reserve aanwezig is (maximaal 10% van de jaarlijkse kosten). Om te voorkomen dat we een te groot bedrag in beheer hebben, verlagen wij het maandelijkse voorschotbedrag dat u betaalt in 2019 van € 1,20 naar € 0,88.