Bezwaarprocedure sociale huurwoning

U woont in een sociale huurwoning en heeft bezwaar ingediend tegen de huurverhoging. Hoe gaat het dan verder? De bezwaarprocedure bij de huurverhoging is wettelijk vastgelegd. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2018 bij ons in. Wij reageren binnen drie weken na ontvangst.

Akkoord met uw bezwaarschrift

Zijn wij akkoord met uw bezwaarschrift dan passen wij de huur uiterlijk 1 augustus 2018 aan. Dit bevestigen we per brief aan u.

Afwijzing van uw bezwaarschrift

Wijzen wij uw bezwaar af, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt uw bezwaar intrekken of een uitspraak van de Huurcommissie vragen:

  • Bezwaar intrekken
    Kiest u ervoor om uw bezwaar schriftelijk in te trekken? Dan voeren wij per 1 juli 2018 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt tot 1 augustus 2018 uw bezwaarschrift bij ons intrekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie. U kunt uw bezwaarschrift online intrekken.
  • Naar de Huurcommissie
    Zijn wij het niet eens met uw bezwaar en u wilt het bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht de Huurcommissie om uitspraak te vragen. Wij sturen uw bezwaar en de benodigde stukken uiterlijk 9 augustus 2018 op naar de Huurcommissie. U ontvangt hiervan een bericht van de Huurcommissie.

Wilt u uw bezwaarschrift intrekken? Log dan in met uw account.

Inloggen

Meer weten?

Werkwijze Huurcommissie

Welke procedure volgt de Huurcommissie bij het behandelen van uw bezwaarschrift tegen de huurverhoging?
Bezwaarprocedure huurverhoging

Uitspraken door de Huurcommissie

U leest hier voorbeelden van uitspraken die de Huurcommissie eerder deed.
Direct naar Huurcommissie.nl

Huurverlagingsverzoek

Heeft u een extra huurverhoging gehad vanwege uw inkomen? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een huurverlaging voorstellen tot het niveau dat past bij dit lagere inkomen.
Huurverlaging