Bezwaarprocedure sociale huurwoning

U woont in een sociale huurwoning en heeft bezwaar ingediend tegen de huurverhoging. Hoe gaat het dan verder? De bezwaarprocedure bij de huurverhoging is wettelijk vastgelegd. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni 2019 bij ons in. Wij reageren binnen drie weken na ontvangst.

Akkoord met uw bezwaarschrift

Zijn wij akkoord met uw bezwaarschrift dan passen wij de huur uiterlijk 1 augustus 2019 aan. Dit bevestigen we per brief aan u.

Afwijzing van uw bezwaarschrift

Wijzen wij uw bezwaar af, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt uw bezwaar intrekken of een uitspraak van de Huurcommissie vragen:

  • Bezwaar intrekken
    Kiest u ervoor om uw bezwaar schriftelijk in te trekken? Dan voeren wij per 1 juli 2019 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt tot 1 augustus 2019 uw bezwaarschrift bij ons intrekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie. U kunt uw bezwaarschrift online intrekken.
  • Naar de Huurcommissie
    Zijn wij het niet eens met uw bezwaar en u wilt het bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht de Huurcommissie om uitspraak te vragen. Wij sturen uw bezwaar en de benodigde stukken uiterlijk 11 augustus 2019 op naar de Huurcommissie. U ontvangt hiervan een bericht van de Huurcommissie.

Wilt u uw bezwaarschrift intrekken? Log dan in met uw account.

Inloggen

Meer weten?

Werkwijze Huurcommissie

Welke procedure volgt de Huurcommissie bij het behandelen van uw bezwaarschrift tegen de huurverhoging?
Bezwaarprocedure huurverhoging

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met de huurverhoging voor uw sociale huurwoning? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Hoe en wanneer doet u dat