Bezwaarprocedure

U heeft bezwaar ingediend tegen de huurverhoging. Hoe gaat het dan verder? De bezwaarprocedure bij de huurverhoging is wettelijk vastgelegd.

Akkoord met uw bezwaarschrift

Zijn wij akkoord met uw bezwaarschrift? Dan passen wij de huur per 1 juli 2022 met het nieuwe percentage aan. Dit bevestigen we per brief aan u.

Afwijzing van uw bezwaarschrift
Wijzen wij uw bezwaar af, dan heeft u twee mogelijkheden. U kunt uw bezwaar intrekken of een uitspraak van de Huurcommissie vragen:
 • Bezwaar intrekken; Kiest u ervoor om uw bezwaar schriftelijk in te trekken? Dan voeren wij per 1 juli 2022 de voorgestelde huurverhoging door. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt tot 1 augustus 2022 uw bezwaarschrift online bij ons intrekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie.

 • Naar de Huurcommissie; Zijn wij het niet eens met uw bezwaar en u wilt het bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht om uw bezwaar voor te leggen aan de Huurcommissie. Wij sturen uw bezwaar en de benodigde stukken uiterlijk 8 augustus 2022 op naar de Huurcommissie. U ontvangt hiervan een bericht van de Huurcommissie.

Bezwaar intrekken is niet meer mogelijk

Wij hebben alle bezwaren behandeld die voor 1 juli 2022 bij ons zijn ingediend. Zijn we niet akkoord met uw bezwaar. En heeft u voor 1 augustus uw bezwaar niet ingetrokken. Dan hebben wij uw bezwaar doorgestuurd naar de Huurcommissie. U ontvangt vanzelf bericht van de Huurcommissie.

Veelgestelde vragen

Welke documenten stuur ik mee met mijn bezwaar?
Welke documenten u mee moet sturen ligt aan de reden van uw bezwaar.
Zorg dat u de documenten bij de hand (digitaal) heeft, voordat u start met bezwaar maken.

Is uw huishoudinkomen gedaald?
Huurt u een sociale huurwoning en heeft u meer dan 2,3% voorgesteld gekregen? Dan stuurt u het volgende toe;
 • Een inkomensverklaring 2021 van de Belastingdienst van alle bewoners.
 • Uittreksel BRP waaruit blijkt hoeveel personen op het adres staan ingeschreven
Bent u chronisch ziek?
Huurt u een sociale huurwoning en heeft u meer dan 2,3% voorgesteld gekregen? Dan stuurt u in ieder geval één van de volgende documenten toe;
 • Zorgindicatie minimaal 10 uur per week thuisverzorging/-verpleging
 • Indicatie verpleeghuiszorg, maar thuiswonend
 • Geldige zorgindicatie
 • ADL-indicatie
 • Beschikking WMO voor woningaanpassing
 • Verklaring blind zijn voor minimaal 95% van huisarts
 • Blijk van waardering voor mantelzorg van gemeente voor een lid van het huishouden
Bent u het oneens met de puntentelling van uw woning?
Welke huur betaal ik tijdens de bezwaarprocedure?
Zolang uw bezwaar bij ons of de Huurcommissie in behandeling is, kunt u de netto huurprijs zoals die voor 1 juli 2022 gold, blijven betalen. Als het bezwaar is afgehandeld, wordt de nieuwe huurprijs vastgesteld. Houd u er rekening mee dat u het verschil in huurprijs alsnog moet betalen vanaf 1 juli 2022 als uw bezwaar is afgehandeld."

De aanpassing van uw servicekosten wordt per 1 juli 2022 doorgevoerd, ook al heeft u bezwaar ingediend.
Wat doet de Huurcommissie met mijn bezwaar?
De Huurcommissie doet een uitspraak of geeft advies, dat ligt er aan wat u huurt;
 • Sociale huurwoning; De Huurcommissie doet uitspraak en die volgen wij op.
 • Vrije sector huurwoning; De Huurcommissie geeft advies. Bent u het niet eens met het advies van de Huurcommissie? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen.
Bekijk de bezwaarafhandeling door de Huurcommissie
Kan ik mijn bezwaar bij de Huurcommissie intrekken?

Is uw bezwaarschrift doorgestuurd naar de Huurcommissie en wilt u toch uw bezwaar intrekken. Geef dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door.
Zodra uw bezwaar in behandeling is bij de Huurcommissie, bepalen zij of de intrekking akkoord is.

Administratiekosten
De Huurcommissie doet dan ook een uitspraak over wie de administratiekosten (leges) moet betalen. En mogelijk moet u alsnog deze kosten betalen.