Bewonerscommissie

Wat doe ik als lid van een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie gaat namens alle andere bewoners in een woongebouw in gesprek met ons. De bewonerscommissie is daarom een belangrijke partner.

Is er een bewonerscommissie in mijn woongebouw?
Neem contact met ons op: Onze medewerker sociaal beheer kan u dan meer vertellen over de bewonerscommissie bij u in het gebouw, of hoe u zelf een bewonerscommissie opricht.

Hoe richt ik een bewonerscommissie op?
Is er nog geen bewonerscommissie in uw woongebouw? U kunt deze zelf oprichten. De volgende stappen helpen u bij de oprichting.
Stap 1: bereid de oprichting met een groepje bewoners voor. Weet u al welke andere bewoners zich aan willen sluiten bij de commissie?
Stap 2: neem contact met ons op. We kunnen u advies geven en vragen beantwoorden.
Stap 3: breng alle huurders op de hoogte van uw idee om een bewonerscommissie op te richten en vraag wie lid wil worden van de commissie. Bijvoorbeeld door een briefje in alle brievenbussen te doen of door een oproep te plaatsen op het mededelingenbord.
Stap 4: als minimaal 3 bewoners - die allemaal huurder van Vestia zijn – bereid zijn om een bewonerscommissie te vormen, dan deelt u dit met de overige bewoners. Zij kunnen laten weten of ze bezwaar hebben tegen één van de mogelijke leden.
Stap 5: als er geen bezwaar is, is de bewonerscommissie opgericht. U informeert ons over de oprichting. Zo weten wij ook dat uw commissie is opgericht.

Welke rechten en plichten heeft een bewonerscommissie?
Wij hebben samen met de Huurdersraad Vestia een lijst opgesteld wie in welke situatie welke rechten en plichten heeft. Deze lijst is gebaseerd op de Overlegwet.
Bekijk de lijst met rechten en plichten

Om te voldoen aan wettelijke eisen voor bewonerscommissies hebben wij een aantal richtlijnen:
  • De bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie personen die allemaal een woning huren in het gebouw of de buurt;
  • U deelt de informatie die andere huurders krijgen ook met uw contactpersoon bij ons – dat is de medewerker sociaal beheer;
  • U verzorgt als bewonerscommissie zelf de communicatie met uw achterban over activiteiten en over wijzigingen in de samenstelling van de commissie;
  • Eén van de leden van de bewonerscommissie is contactpersoon voor ons. Wij stellen zelf ook een vaste contactpersoon aan.