Bedrijfsruimte opzeggen

U kunt de huur van uw bedrijfspand niet zomaar opzeggen. U bent de huur voor een bepaalde termijn aangegaan. Wat deze termijn is, staat in uw huurovereenkomst.

Indeplaatsstelling

Wel kunt u een zogenaamde 'indeplaatsstelling' aanvragen. Dat betekent dat u een kandidaat aandraagt die het huurcontract van u overneemt. Deze ondernemer neemt dan uw plaats als huurder in, met alle daar aan verbonden rechten en plichten. Van een indeplaatsstelling kan alleen sprake zijn als uw opvolger een zelfde soort bedrijf in het pand voortzet. Wil de nieuwe huurder een ander soort bedrijf in het pand starten, dan is een indeplaatsstelling niet mogelijk. Daarnaast kunnen er per bedrijfsruimte aanvullende voorwaarden gelden voor indeplaatsstelling!

Meer weten?

Opzeggen bedrijfsruimte

Wilt u de huur van uw bedrijfsruimte opzeggen? Of meer informatie over de mogelijkheden voor indeplaatsstelling? Neemt u dan contact met ons op.
Onze contactgegevens