Bedrijfsruimte opzeggen

U kunt de huur van uw bedrijfspand niet zomaar opzeggen. U bent de huur voor een bepaalde termijn aangegaan. Wat deze termijn is, staat in uw huurovereenkomst.

Indeplaatsstelling middenstandsbedrijfsruimte 7:290 BW (winkel- of horecaruimte)

Als u uw onderneming verkoopt, kan de huurovereenkomst eventueel aan de koper overgedragen worden door middel van een indeplaatsstelling. Dit is alleen mogelijk bij huurovereenkomsten van middenstandsbedrijfsruimte conform artikel 7:290 BW (winkel- of horecaruimte). De kandidaat huurder dient eenzelfde soort bedrijf te gaan uitoefenen.


Aanvraag indeplaatsstelling

De indeplaatsstelling dient aangevraagd te worden vóór de overdracht van de onderneming. door de huidige huurder. Als u de ruimte zonder toestemming van Vestia laat gebruiken door de beoogde opvolger, handelt u in strijd met de huurovereenkomst. Dit kan reden zijn voor beëindiging van de huurovereenkomst.

Bij de aanvraag van een indeplaatsstelling willen wij van de beoogde nieuwe huurder de volgende stukken ter beoordeling ontvangen:
  • Startende ondernemer: een ondernemingsplan inclusief exploitatiebegroting
  • Bestaande ondernemer: de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar en een uittreksel KvK.
Een kredietcheck maakt onder andere onderdeel uit van de beoordeling. Na ontvangst van alle stukken laten wij u binnen twee weken weten of wij akkoord gaan met de aangevraagde indeplaatsstelling.


Kosten indeplaatsstelling

De kosten van een indeplaatsstelling zijn € 500,- voor de vertrekkende huurder en € 250,- voor de nieuwe huurder.


Indeplaatsstelling overige bedrijfsruimte 7:230a BW

Voor 230a bedrijfsruimtes (hieronder vallen onder andere kantoren, showrooms, schoonheidssalons en kappers) gelden andere regels. Bij deze huurovereenkomsten voorziet de wet niet in indeplaatsstelling. De huurovereenkomst eerder beëindigen of afkopen is in dit geval alleen mogelijk als Vestia hiermee instemt.

Onze coronamaatregelen

Om uw en onze gezondheid te beschermen volgen wij in ons werk de adviezen van de overheid. We gaan zo min mogelijk bij mensen thuis langs en maken geen afspraken op kantoor. De stappen die wij volgen als u de huur heeft opgezegd voeren wij daarom zoveel mogelijk telefonisch uit.

Lees meer over onze coronamaatregelen