Onze bedrijfsonderdelen

Onze organisatie is opgebouwd uit vier verschillende directies. Elk met een eigen taakgebied en directeur. Maar wel met één gezamenlijk doel: goede dienstverlening aan onze klant.

Directie Wonen

De directie Wonen zorgt voor de verhuur van onze woningen. Ook het voorkomen en oplossen van overlastsituaties en stimuleren van buurtparticipatie heeft onze aandacht. Vragen van onze huurders over woningbemiddeling, verhuur, leefbaarheid, onderhoud en reparaties, incasso en servicekosten beantwoorden we via onze website, de telefoon en op onze bezoekadressen.

Directeur Wonen

Robert Straver

Directie Onderhoud & Ontwikkeling

Onze directie Onderhoud & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het onderhoud van onze woongebouwen en woningen. Is er iets kapot in de woning, dan komen we langs om het te repareren. Daarnaast voeren we jaarlijks in een groot aantal van onze woningen en gebouwen groot onderhoud uit - zoals het vernieuwen van galerijvloeren of het vervangen van kozijnen in een heel woongebouw. Nieuwbouw- en renovatieprojecten regelen we ook vanuit de directie O&O.

Directeur Onderhoud & Ontwikkeling

Marion Timmermans

Directie Bedrijfsvoering & Control

Bedrijfsvoering & Control is verantwoordelijk voor de financiële administratie en rapportages. Daarnaast verzorgen we binnen Vestia voor onze medewerkers de kantoor- en ICT-voorzieningen. Kortom, allerlei ondersteunende zaken die we binnen Vestia nodig hebben om het onderhoud, de verhuur en onze dienstverlening (onze bedrijfsvoering) effectief en efficiënt te laten verlopen. Binnen B&C zijn verder specialisten aanwezig voor incasso en afrekening servicekosten.

Directeur Bedrijfsvoering & Control

Ronald Bik

Directie Vastgoed

Wie een koopwoning van Vestia zoekt of heeft, kan terecht bij de directie Vastgoed. Wij verzorgen voor eigenaren van appartementen het beheer van hun VvE. Daarnaast zorgt de directie Vastgoed voor de verhuur of verkoop van bedrijfsruimten en ons maatschappelijk vastgoed.

Directeur Vastgoed

Karolien de Jager

Directie Human Resources (HR)

De Directie HR is verantwoordelijk voor de algehele werknemersbeleving binnen Vestia. Met werving en selectie, en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, door- en uitstroom, stimuleert zij dat medewerkers in hun kracht staan bij het werk dat ze doen. De HR businesspartners zijn nauw betrokken bij alle vraagstukken die de medewerkers van Vestia aan gaan. De afdeling HR services ondersteunt de organisatie met betrouwbare personeels- en salarisadministratie.

Directeur Human Resources

Steven Burgmeijer

Directie Strategie Beleid en Communicatie

De afdeling strategisch beleid geeft invulling aan het beleid om onze doelstellingen te behalen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de portefeuillestrategie en prestatieafspraken. We stemmen ons beleid af met belangrijke stakeholders waaronder gemeenten, huurdersvertegenwoordigers en collega corporaties. Team Communicatie ondersteunt de organisatie met advies en middelen op het gebied van communicatie aan onze stakeholders. Dit betreft communicatie met onze bewoners, bijvoorbeeld bij investeringsprojecten, berichtgeving aan pers en media en communicatie gericht op onze medewerkers.

Directeur Strategie Beleid en Communicatie

Paul Tazelaar

Meer weten?

Raad van commissarissen

Doet het bestuur wat zij moet doen en doet zij dit op de juiste manier. De taak van de raad van commissarissen is om het bestuur hierop te controleren en te adviseren.
Meer over de raad van commissarissen