Vanaf 15 maart 2022 ben ik lid van de RvC en van de auditcommissie. Binnen de RvC zal ik mij bezighouden met financiën in de brede zin van het woord. Thans ben ik werkzaam als zelfstandig bestuursadviseur binnen het domein van wonen, zorg en vastgoed. Vanuit mijn commissarisrollen bij woningcorporaties heb ik deel uit gemaakt van de VTW commissie Vestia. Het grootste deel van mijn professionele loopbaan heb ik als accountant bij PwC doorgebracht in de rol van partner, waarbij de corporatiesector één van mijn aandachtsgebieden was.