Annelies de Groot

In april 2013 heeft de Ondernemersraad van Vestia mij voorgedragen als lid van de raad van commissarissen. Mijn ervaring met Human Resource management was doorslaggevend voor deze keuze. Op mijn LinkedInprofiel lees je meer over mijn ervaring.