Aanvragen urgentieverklaring

Met een urgentie- of voorrangsverklaring hebt u bij het zoeken naar een sociale huurwoning voorrang boven andere woningzoekenden. Sociale huurwoningen zijn in bepaalde regio’s schaars, daarom gelden er vaak strenge voorwaarden voor het verlenen van een urgentieverklaring. Als u voorrang krijgt dan moeten anderen langer wachten.

Urgentie is mogelijk als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • acute of dreigende dakloosheid buiten eigen schuld;
  • ernstige medische, sociale of financiële problemen;
  • een verblijf in een erkende noodopvang.

Kijk voor alle voorwaarden en de kosten voor het aanvragen op de website van de gemeente waar u urgentie wilt aanvragen.

Stappenplan voorrang aanvragen

U vraagt de urgentieverklaring meestal aan bij een woningcorporatie. Maar het is de gemeente die bepaalt of u de verklaring krijgt of niet.

1

Intakegesprek

U heeft een intakegesprek bij een van de woningcorporaties in uw woonplaats. Tijdens dit gesprek geeft u uitgebreide informatie over uw situatie.

2

Beoordeling

We sturen uw aanvraag met onderbouwing door naar de gemeente. De gemeente onderzoekt vervolgens uw aanvraag en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring.

3

Beslissing

De gemeente informeert u over haar beslissing.

4

Zoeken naar een woning

Heeft u voorrang gekregen? Dan gaat u actief op zoek naar een woning. Aan uw urgentie hangt een zoekprofiel, u krijgt de voorrang alléén voor woningen die aan dit zoekprofiel voldoen. Uw voorrangsverklaring is drie maanden geldig.

Meer weten?

Urgentie aanvraag Rijnmond

In de regio Rijnmond voert de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) het urgentiebeleid uit voor gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Meer informatie over urgentie aanvragen

Gemeentelijke regelgeving

De gemeente bepaalt de voorwaarden voor urgentie en de kosten voor de aanvraag. Kijk daarom op de website van uw gemeente hoe urgentie geregeld is.
Vind de website van uw gemeente