Schade aan uw spullen of inrichting?

Wij zijn verantwoordelijk voor herstel van schade die door brand, storm of water is ontstaan aan uw woning.

Door brand, water of storm kan ook schade ontstaan aan uw spullen of inrichting (uw inboedel). Dit noemen we gevolgschade. Uw inboedelverzekering dekt de kosten voor herstel en vervanging. Wij zijn in deze gevallen niet aansprakelijk voor schade aan uw inboedel.

Wanneer kunt u ons wél aansprakelijk stellen?

In een aantal uitzonderlijke gevallen kunt u ons wel aansprakelijk stellen voor gevolgschade die is ontstaan aan uw inboedel.

  • Er is iets kapot aan uw woning. U heeft dit direct bij ons gemeld. Wij zijn verantwoordelijk voor het herstellen, maar hebben dit niet, niet op tijd of niet goed gedaan. Hierdoor is er schade ontstaan aan uw inboedel.
  • Er is iets kapot aan uw woning. Dit was al toen u in de woning trok. Wij waren op de hoogte van dit gebrek of hadden dat moeten zijn. Door het gebrek aan de woning is schade ontstaan aan uw inboedel.
  • Een van onze medewerkers of van een bedrijf dat in opdracht van ons werkt, heeft schade veroorzaakt aan uw inboedel.

Hoe stelt u ons aansprakelijk?

Tip: schakel eerst uw eigen inboedelverzekering in. Dit is meestal gunstiger voor u. Uw eigen inboedelverzekering vergoedt namelijk vaak op basis van nieuwwaarde. Wijst deze de schade af, dan kunt u ons vragen om een vergoeding. Met het formulier Inboedelschade kunt u kijken of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Als uit het formulier blijkt dat wij niet aansprakelijk zijn, hoeft u het formulier niet op te sturen.

Download het formulier Inboedelschade

Meer weten?

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van brand, lekkage, inbraak of stormschade.
Lees meer over verzekeringen

Opstal en inboedel

We maken onderscheid tussen schade aan (onderdelen van) de woning en schade aan uw spullen of inrichting.
Lees meer over opstal en inboedel

Schade door brand, storm of water

Schade aan uw inboedel door brand, storm of water noemen we ook wel gevolgschade.
Herstel en vergoeding bij gevolgschade