Beschikbare woningen

Kerngebied

Iedere regio heeft een eigen website waarop alle beschikbare sociale huurwoningen van alle woningcorporaties uit die regio staan. Het grootste gedeelte van ons aanbod vindt u in ons kerngebied: de regio's Rijnmond en Haaglanden.

Om te reageren op woningen in de regio Rijnmond schrijft u zich in op Woonnet Rijnmond. Dit kost € 10 per jaar.

Om te reageren op woningen in de regio Haaglanden schrijft u zich in op Woonnet Haaglanden. Dit kost € 12,50 per jaar.

Over inschrijven, reageren en urgentie

Meer weten?

Huisvestingsvergunning aanvragen

In sommige gemeente heeft u een huisvestingsvergunning nodig om een sociale huurwoning te huren. Deze kunt u zelf aanvragen bij uw gemeente.
Wanneer vraag ik een huisvestingsvergunning aan?

Passend toewijzen

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De regels voor passend toewijzen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in te dure woningen gaan wonen.
Lees wat passend toewijzen voor u betekent.

Klacht over woonruimteverdeling

Wij doen ons best om, samen met de diverse woonnetten, het zoeken en vinden van een woning voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar toch kan het gebeuren dat u vindt dat er een fout gemaakt is en dat u daardoor benadeeld bent. U kunt dan een klacht indienen.
Regionale Klachtencommissie Haaglanden
Bezwarencommissie regio Rotterdam