De raad van commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia benoemt per 1 september Richard Feenstra (61) als nieuw lid van de raad van bestuur van Vestia. Feenstra krijgt Bedrijfsvoering & Control, Human Resources, Vastgoed en Interne Beheersing in zijn portefeuille. Hij volgt daarmee Willy de Mooij op.

Richard Feenstra is nu nog werkzaam als manager Vastgoed bij Mitros in Utrecht. Feenstra was van 2012 tot en met 2019 financieel bestuurder en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Stichting Woonstad in Rotterdam. Daarvoor bekleedde hij diverse functies als financieel directeur bij onder meer Ballast Nedam, SHV Energy, Unilever en KPMG. Daarnaast is Feenstra lid van de RvC van B.M. Van Houwelingen BV en was hij eerder lid van de raad van toezicht van de Jeugdbescherming Brabant en van zorgorganisatie Careyn.

Achtergrond en visie
Feenstra werd door de RvC gekozen vanwege zijn ruime ervaring als bestuurder in zowel de woningcorporatiesector als in het bedrijfsleven. De RvC ziet in Feenstra een betrokken lid voor de raad van bestuur die met zijn visie en zijn achtergrond in de volkshuisvesting een waardevolle bijdrage kan leveren aan de volkshuisvestelijke uitdagingen van Vestia.
Richard Feenstra: "Ik beschouw het als een eer om een bijdrage te mogen leveren aan het uitvoeren van de structurele oplossingen voor Vestia. Er verandert veel voor Vestia en de aanpak betekent ook veel voor de sector. Ik heb veel waardering voor het resultaat dat tot nu toe bereikt is en ik zie ernaar uit om het plan uit te voeren samen met alle betrokkenen. De structurele oplossingen dragen er aan bij dat Vestia toekomstbestendig verder kan werken en haar rol in de volkshuisvesting op termijn weer naar behoren kan vervullen."

Structurele oplossingen
Vestia werkt aan structurele oplossingen voor de financiële en volkshuisvestelijke problemen.
De corporatie splitst per 1 januari 2023 in drie nieuwe corporaties in Rotterdam, Den Haag en Delft-Zoetermeer. Drie woningcorporaties die zelfstandig opereren en aan alle eisen kunnen voldoen. De combinatie van de splitsing van Vestia met een leningenruil met andere woningcorporaties vermindert het risico voor het borgstelsel voor de sector aanmerkelijk.