Op twee maart 2021 zijn Vestia en Citibank N.A., London Branch een definitieve overeenkomst aangegaan omtrent de afwikkeling van alle vorderingen met betrekking tot de tussen hen gesloten derivatentransacties in de periode tot juni 2012. Als onderdeel van de schikking betaalt Citibank een bedrag van EUR 47,25 miljoen aan Vestia zonder erkenning van enige aansprakelijkheid. Vestia en Citibank doen over en weer afstand van alle vorderingen in verband met deze derivaten-transacties. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen Citibank en Vestia.
------------------------------------
Vragen? Neemt u dan contact op met Ronald Florisson: 06 53831586 of ronald@florisson.nl