Vestia wil de komende jaren een grotere bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in haar vier kerngemeenten in de regio's Rijnmond en Haaglanden. Daarom verkocht zij het zorgvastgoed in de provincie Groningen aan Estea Noorderlicht C.V. Het gaat om 1.061 overwegend sociale (zorg)woningen in acht verschillende gemeenten. Het zijn verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandige woningen. De huurders kunnen in hun woning blijven wonen en de huurovereenkomst blijft hetzelfde.

Over de koper
Estea is als professionele belegger in zorgvastgoed actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren bouwde Estea een omvangrijke portefeuille van zorgvastgoed op. De Noorderlicht portefeuille vormt hierop een mooie uitbreiding. Willy de Mooij, lid van de raad van bestuur van Vestia: ''Wij zien in Estea. een betrouwbare en betrokken vastgoedbelegger en -beheerder met een sociaal karakter. Van het totale bezit van Estea wordt circa 70% sociaal verhuurd.''

Aanleiding verkoop
Vestia is een woningcorporatie met bezit in veel gemeenten, verspreid over Nederland. In de toekomst concentreert Vestia zich op vier kerngemeenten Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft. Daarom wil Vestia het zorgvastgoed in Groningen verkopen. ''Voor onze huurders blijven de huurovereenkomsten met bijbehorende voorwaarden hetzelfde. Alle rechten en plichten blijven behouden en de huurders kunnen in hun woning blijven wonen'', vertelt Willy de Mooij. ''De verkoop van deze (zorg)portefeuille levert een bijdrage aan het financieel herstel van Vestia. Zo kunnen we ons focussen op onze volkshuisvestelijke opgave in de vier kerngemeenten."

Over de portefeuille
De complexen in de portefeuille liggen verspreid over acht locaties in de provincie Groningen. De bouwjaren van de complexen liggen tussen 1966 en 2004. Het zijn vooral zorgwoningen en seniorenwoningen met verzorging en aanleunwoningen. Circa 40% van de woningen zijn zelfstandige woningen.

Overdracht vastgoed
De overdracht vond plaats op 29 mei 2020. Capital Value begeleidde de verkoop namens Vestia. Houthoff begeleidde het juridische proces.