Vestia en accountantsorganisaties KPMG en Deloitte zijn op 13 mei 2020 een schikking overeengekomen om daarmee een einde te maken aan de juridische procedures die Vestia tegen de accountants had aangespannen over het goedkeuren van de verwerking van de derivatenportefeuille in de jaarrekeningen van Vestia.

Vestia kwam in 2012 in grote problemen door het uit de hand lopen van deze derivatenportefeuille. Als onderdeel van de schikking betalen de accountantsorganisaties in totaal EUR 25 miljoen aan Vestia zonder erkenning van schuld of aansprakelijkheid. De partijen zijn tevreden met het kunnen afronden van dit langlopende dossier.