Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren, Vestia en alle andere betrokkenen voor een aanpak van de volkshuisvestelijke problematiek in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. Daarmee zeggen alle betrokken partijen het volkshuisvestelijke probleem in deze gemeenten te willen oplossen.

Krachtig gebaar
Dit akkoord is een mijlpaal in het verkoopproces dat Vestia in deze gemeenten is aangegaan met lokale corporaties. Het is een krachtig gebaar richting een samenleving waarin voldoende sociale huurwoningen een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Gedreven bestuurders
Woningcorporaties Staedion, Havensteder, Patrimonium Barendrecht, Wooncompas, Woningbelang, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Wateringen, Arcade, Wonen Midden-Delfland, Mozaïek Wonen, Woonbron, Woonpartners Midden-Holland, Maasdelta, Ressort Wonen en De Zes Kernen spelen een belangrijke rol bij deze afspraken.

Minister Ollongren: "Ik heb veel waardering voor de inzet van de heer Karakus en alle betrokken partijen die constructief met elkaar in gesprek zijn gegaan over de overname van het bezit van Vestia. Ik ben trots op de wil bij zoveel bestuurders om deze volkshuisvestelijke uitdaging snel op te pakken. Zo zorgen we er samen voor dat sociale huurwoningen behouden blijven. Want die zijn hard nodig voor een grote groep mensen."

Gedeelde investering
De huidige liberalisatie veroorzaakt vooral in Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas en Bergeijk een verlies van sociale huurwoningen. Een tekort aan sociale huur is onwenselijk en belemmert het recht op betaalbare huisvesting voor iedereen. Hamit Karakus - door het ministerie aangesteld als bestuurlijk regisseur - bevestigde eerder al het streven van Vestia het bezit te laten overnemen door lokale woningcorporaties als meest passende oplossing te zien. Voorwaarde is wel dat álle betrokken partijen bijdragen. Dit betekent dat behalve de corporatiesector ook gemeenten, provincies en Rijk een bijdrage leveren. De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij deze transacties. Zij verzoekt de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties te kijken naar de markttoets en de interne leningen, mocht dit bij de transacties tot problemen leiden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een kwijtschelding van een mogelijk toekomstige saneringsheffing.

Vervolg
Met de overeenkomst staan de intenties per gemeente op papier. Ook biedt de eindrapportage van de bestuurlijk regisseur inzicht in de aanpak, werkwijze, resultaten en aanbevelingen rond de bestuurlijke tafels in de zes gemeenten. De komende periode gaat Vestia, als verantwoordelijke voor het verkoopproces, verder met de onderhandelingen over de verkoop van de 10.000 woningen. Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia: "We zijn blij dat we deze fase hebben afgerond en dat wij met de corporaties het verkoopproces kunnen vervolgen dan wel opstarten." Mogelijk stelt het ministerie van BZK nog een onafhankelijke procesbegeleider aan.